/Regulaminy_i_polityki.html Polityka prywatności

O nas

Polityka prywatności

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest "PROFES Sp. z o.o. Sp. k" z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Koreańskiej 13, zwany dalej Administratorem.

Administrator w trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych, oraz szanując Państwa prawo do prywatności informuje, że  wdrożył środki techniczno-organizacyjne, wynikające z Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych oraz innych ustaw. Administrator przykłada niezwykłą wagę do ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

W każdym możliwym miejscu, w którym korzystacie Państwo z naszych usług znajdują się przekazane w przystępnej formie informacje dotyczące danych osobowych. Ponadto dokładamy wszelkich starań celem ułatwienia Państwu wykonywania wszelkich przysługujących praw. Staramy się także maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych.

Uprzejmie informujemy także, że Administrator w ramach świadczonych usług wdrożył także pseudonimizację oraz anonimizację danych osobowych, tak aby jak najmniejsza liczba osób miała dostęp do Państwa danych osobowych.

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail rodo@profes.com.pl oraz nr tel:  +48 71 341 29 51

 

II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.  W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem 90 dni. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,.

Na podstawie art.6 ust.1 lit. B RODO przetwarzamy także Państwa dane osobowe podane podczas wizyty na naszej stronie internetowej i zarejestrowania się w bazie e-learning. Podane zgodnie z regulaminem świadczenia usług, który dostępny jest tutaj dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail przetwarzane są przez czas wynikający z zawartej umowy o świadczenie usług szkoleniowych w postaci e-learningu. Dane osobowe podane w związku z tą usługą przetwarzane są jedynie przez czas do zakończenia trwania umowy, a następnie w związku z nałożonymi na Administratora obowiązkami oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas art.6 ust. 1 lit. F i lit. C RODO. Wyjaśniamy, że dotyczy to konieczności przechowywania Państwa danych z uwagi na przepisy prawa obligujące "PROFES" do ich  przechowywania przez czas do tego niezbędny ze względów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe po zakończeniu realizacji umowy o świadczenie usług e-learning ze względu na konieczność zachowania możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia swoich praw, które to terminy regulują przepisy kodeksu cywilnego.

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do "PROFES", przetwarzamy takie dane osobowe, jak: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej);

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies w celach dostosowywania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych np. pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (np. wybór języka, czy rozmiaru czcionki). Pozwalają także na ulepszanie serwisu i aplikacji, czy też utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie musi on na każdej podstronie powielać czynności logowania. Pliki cookies wykorzystywane są także do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania.

W każdej chwili mogą Państwo dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, celem zablokowania obsługi plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany, bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości. W ustawieniach wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej można uzyskać informacje o innych, ewentualnych opcjach w powyższym zakresie. Przeglądarki internetowe mogą zawierać domyślne ustawienia w zakresie automatycznej akceptacji zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności. Wybór w tym zakresie pozostawiamy Państwu.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celu administrowania stroną internetową. Są to takie dane jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym. Dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do PROFES. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem PROFES jest administrowanie stroną internetową);

"PROFES" oferując Państwu na stronie internetowej różne usługi w zakresie głównych działań biznesowych, pozostawia także Państwu możliwość skontaktowania się z nami w sprawie tej oferty i podjęcia rozmów w zakresie zawarcia umowy. Decyzję w tym zakresie pozostawiamy zawsze Państwu. Podając dane osobowe w takich sytuacjach PROFES przetwarza je na podstawie art.6 ust. 1 lit. B. Po zamknięciu korespondencji dane te są usuwane w terminie 90 dni.

Dbając o pełną satysfakcję z oferowanych przez PROFES usług informujemy, że na Państwa życzenie umożliwiamy także możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu otrzymywania od nas informacji marketingowych i handlowych. Wyrażając zgodę na otrzymywanie tych informacji zawsze uzyskają Państwo wiadomości o aktualnych wydarzeniach, szkoleniach, promocjach czy też "pigułkę wiedzy", która umożliwi w przyszłości nawiązanie współpracy, a w efekcie przyczyni się do optymalizacji procesów w Państwa firmie. Podstawą prawną przetwarzania podanych w wyżej wymienionych celach danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. A.  Przetwarzamy te dane do czasu cofnięcia zgody, a decyzja w tym zakresie zawsze należy do Państwa. Z chwilą cofnięcia zgody, oraz upływu 30 dni niezbędnych na wykreślenie Państwa danych z naszych baz systemowych, dane zostaną całkowicie usunięte.

Nie zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe podane bezpośrednio nam jako Administratorowi. W wielu wypadkach "PROFES" otrzymuje Państwa dane do przetwarzania na podstawie umów powierzenia zawartych z Administratorami Państwa danych osobowych. W takich sytuacjach, np. uczestniczenia w szkoleniu, dokonania wpisu certyfikatu ukończenia studiów, badania kompetencji i wszystkich pozostałych usług świadczonych przez PROFES, przetwarzamy Państwa dane powierzone przez Administratorów. Powierzenie oznacza, że niezwłocznie po wykonaniu usługi i zgodnie z treścią umowy "PROFES" jako podmiot przetwarzający zwraca lub usuwa całkowicie Państwa dane. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych w wyżej wymienionych przypadkach zależny jest od czasu określonego w umowie z Administratorem.  Informujemy jednocześnie, że wszelkie informacje w zakresie przysługujących Państwu praw, oraz o fakcie powierzenia nam przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi przetwarzającemu otrzymują Państwo od Administratora danych osobowych. "PROFES" zapewnia Państwa jednakże, że ściśle będzie współpracował z Administratorem w zakresie udzielania Państwu informacji o przetwarzaniu danych.

 

III. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

1.     Uprzejmie informujemy, że podczas przetwarzania danych osobowych przez "PROFES" jako Administratora, przysługują Państwu następujące prawa:

·       dostępu do swoich danych osobowych;

·       sprostowania danych osobowych;

·       usunięcia danych osobowych;

·       ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

·       sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

·       przenoszenia danych osobowych.

2.     Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3.     Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna. Między innymi dlatego szczegółowo informujemy Państwa o podstawach przetwarzania danych osobowych.

4.     Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych,  w związku ze szczególną sytuacją. W tej sytuacji jednakże Administrator zgodnie z przepisami może mimo wszystko odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że:

·       istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub

·       istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.     Swoje uprawnienia Państwo zrealizować poprzez:

Wysłanie e-mail pod adres: rodo@profes.com.pl lub kontakt pod numerem telefonu +48 71 341 29 51

 

IV. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Podanie jakichkolwiek danych osobowych, o które prosi "PROFES" na stronie internetowej jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. W wielu wypadkach jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi skorzystanie przez Państwa z oferowanych  usług, bądź nawiązanie kontaktu.  W przypadkach gdy "PROFES" przetwarza Państwa dane jako podmiot przetwarzający podstawy przetwarzania danych oraz konsekwencje ich podania lub niepodania określa Państwa Administrator.

 

V. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie w stosunku do osób pozostawiających swoje dane osobowe na stronie internetowej "PROFES". Nie mniej jednakże informujemy, że oferowane przez "PROFES" usługi wiążą się z profilowaniem, w zakresie w jakim dotyczą prowadzenia badań kompetencyjnych, AC/DC, czy certyfikacji określonych stanowisk, które to wykonujemy  na zlecenie Państwa Administratorów.

 

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1.     Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością umożliwienia tym podmiotom dostępu do Państwa danych osobowych. Są to np. podmioty świadczące usługi informatyczne, hostingowe,  prawne,  czy współpracujące przy realizacji umów i zleceń. W takim przypadku "PROFES" również dba o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i w tym celu zawiera z wymienionymi podmiotami umowę powierzenia przetwarzania danych, ściśle określając warunki przetwarzania, zakres dostępu do danych,  a nawet możliwe operacje przetwarzania. "PROFES" dba również o to, aby niezwłocznie po zakończeniu umowy dane zostały przez ten podmiot trwale usunięte, jak również zastrzega w umowach prawo do kontroli tego podmiotu.

2.     Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom publicznym. Są to jednakże podmioty uprawnione ustawowo do otrzymania takich danych osobowych, a przepisy wskazują również sytuacje, w których o takie udostępnienie danych podmiot może się zwrócić. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

PROFES jako podmiot gospodarczy oferując szereg usług sprzyjających rozwojowi firm w swoim głównym procesie biznesowym wykorzystuje narzędzia informatyczne, za pomocą których Państwa dane osobowe mogą zostać, zależnie od usługi przekazane do państw trzecich w rozumieniu RODO. Przekazanie danych w takich wypadkach odbywa się na podstawie art.49 ust. 1 lit. A i lit. B RODO, a zatem takie przekazanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy. Umowa o której mowa, może być zarówno umową łączącą Państwa z Administratorem, dla którego "PROFES" jest jedynie podmiotem przetwarzającym, albo w indywidualnym zakresie umową łączącą Państwa z "PROFES" jako Administratorem.

Informujemy jednocześnie, że Państwa dane osobowe są przekazywane w przypadku badania kompetencji przy wykorzystaniu aplikacji LEA do USA.

 

VIII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli w Państwa ocenie dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem. Mamy jednak nadzieję, że zechcą Państwo w pierwszej kolejności poinformować nas o wszelkich wątpliwościach w tym zakresie.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2.     Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018r..

 

 

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max