/Referencje.html Referencje pisemne

Doświadczenie i referencje

Referencje pisemne

Sektor finansowy

 • Europejski Fundusz Leasingowy
  Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania wynikami w oparciu o metodologię zarządzania przez cele
  Przeczytaj referencje

  Szkolenia e-learningowe z zakresu wiedzy produktowej i specjalistycznej
  Przeczytaj referencje
 • Volkswagen Bank
  Projekt doradczo-szkoleniowy "Rozwój kompetencji sprzedażowych Handlowców punktów Dealerskich Volkswagen Bank"
  Przeczytaj referencje

Sektor energetyczny

Sieci sprzedaży i sprzedaż B2B

 • BP
  Opracowanie i wdrożenie standardów obsługi Klienta i aktywnej sprzedaży
  Przeczytaj referencje

 • Dr. Max
  Działania szkoleniowe i doradcze z zakresu motywacji i rozwoju pracowników oraz wsparcie procesu obsługi Pacjentów
  Przeczytaj referencje
 • PEPCO Poland
  Szkolenia z zakresu zarządzania ludźmi, motywowania i prowadzenia rozmów oceniających dla kadry dyrektorskiej i kierowniczej
  Przeczytaj referencje
 • Tabak Polska
  Szkolenia doskonalące kompetencje kierownicze oraz umiejętności sprzedażowe
  Przeczytaj referencje

Sektor: pozostałe usługi

 • Agrainvest
  Realizacja projektu szkoleniowego współfinansowanego z EFS
  Przeczytaj referencje
  Projekt doradczo-szkoleniowy dofinansowany z EFS, doskonalący 3 obszary zarządzania: narzędzia kompetencyjne, Zarządzanie Przez Cele oraz zarządzanie według filozofii Lean/KAIZEN.
  Przeczytaj referencje
 • Kancelaria Korczyńska
  Interaktywne warsztaty z zarządzania, sprzedaży, komunikacji i rozwiązywania problemów.
  Przeczytaj referencje
 • KRUK S.A.
  Projekt "KRUK ROZWIJA SKRZYDŁA" dofinansowany z EFS obejmujący działania rozwijające kompetencje specjalistyczne i menedżerskie.
  Przeczytaj referencje
 • Magit
  Szkolenia: Komunikacja i asertywność, budowanie zespołu, zarządzanie ludźmi, współpraca w zespole, organizacja pracy własnej
  Przeczytaj referencje

Sektor publiczny

 • MPWiK Wrocław
  Projekt doradczo-szkoleniowy dla Kadry Kierowniczej, Biura Obsługi Klienta i Pracowników Działu Inwestycji
  Przeczytaj referencje
 • Urząd Miejski Wrocławia
  Vademecum Kierowania: przygotowanie i rozwój rezerwowej kadry kierowniczej
  Przeczytaj referencje

Sektor: edukacja

 • Politechnika Opolska
  Realizacja szkoleń w ramach projektu dofinansowanego z EFS "Homo Didicti - "szkolenia skrojone na miarę" Opolszczyzny"
  Przeczytaj referencje
 • Wyższa Szkoła Handlowa
  Szkolenie "Office Live" Czyli prezentacja rozwiązań KAIZEN w administracji
  Przeczytaj referencje

Sektor: produkcyjny FMCG

 • IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.
  Projekt szkoleniowy obejmujący treningi handlowe oraz interpersonalne
  Przeczytaj referencje
 • Podravka Polska
  Projekt "Szkolenia przyprawione sukcesem" dofinansowany z EFS, mający na celu podniesienie kompetencji kluczowych grup stanowiskowych.
  Przeczytaj referencje
 • Wrigley Poland
  Szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności zarządzania zespołem i własną pracą dla mistrzów produkcji
  Przeczytaj referencje

Sektor produkcyjny: automotive

 • Faurecia
  Pozyskanie dotacji z EFS oraz realizacja projektu Faurecia Polish School z zakresu rozwoju umiejętności zarządzania, umiejętności własnych oraz zarządzania jakością
  Przeczytaj referencje

  Pozyskanie dotacji z EFS oraz realizacja projektu Faurecja Polish Academy w zakresie wyrównania umiejętności społecznych oraz zarządzania jakością, a także zaawansowanych umiejętności interpersonalnych i z zakresu ciągłego doskonalenia
  Przeczytaj referencje
 • Kiel Polska
  Prace doradcze oraz szkoleniowo-warsztatowe dotyczące przygotowania Organizacji do uruchomienia systemu sugestii pracowniczych
  Przeczytaj referencje

  Prace szkoleniowo-warsztatowe w zakresie Shopfloor Management
  Przeczytaj referencje
 • Michelin Polska
  Cykl szkoleń "Postawy zarządzania" dla Mistrzów Kierunkowych i Kierowników I-poziomu
  Przeczytaj referencje
  Cykl szkoleń dla Specjalistów, Koordynatorów, Mistrzów i Średniej kadry zarządzającej
  Przeczytaj referencje
 • NGK Ceramics Polska
  Badanie efektywności zarządzania LEA 360
  Przeczytaj referencje
  Szkolenia: doskonalenie kompetencji kierowniczych oraz umiejętności własnych mistrzów i brygadzistów
  Przeczytaj referencje

Sektor produkcyjny: pozostałe

 • Barlinek Inwestycje
  Szkolenia, ewaluacja, sprawozdawczość i rozliczenie projektu szkoleniowego dofinansowanego z UE
  Przeczytaj referencje
 • Harsco Infrastructure Polska
  Szkolenia dla Menedżerów: kierowanie zespołem i motywowanie pracowników, praca z trudnym klientem, zarządzanie czasem.
  Przeczytaj referencje

 • IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.
  Cykl szkoleń sprzedażowych oraz "Katalog dobrych praktyk sprzedażowych"
  Przeczytaj referencje
 • Pentair Polska
  Kompleksowy projekt doradczo-szkoleniowy "PENTAIR NA DRODZE DO DOSKONAŁOŚCI"
  Przeczytaj referencje
 • Rovese
  Kompleksowy projekt doradczo-szkoleniowy z zakresu kompetencji miękkich i KAIZEN
  Przeczytaj referencje
 • Topex
  Diagnoza i rozwój Kadry Menedżerskiej przy wykorzystaniu metody Pro minent result
  Przeczytaj referencje
 • Trodat
  Realizacja projektu szkoleniowego współfinansowanego z EFS "Akademia Umiejętności Branży Stemplarsko Biurowej"
  Przeczytaj referencje

  Usługa sprawozdawczości i rozliczenia w projekcie "Akademia Umiejętności Branży Stemplarsko Biurowej"
  Przeczytaj referencje
  Przygotowanie i wdrożenie kursu e-learningowego z zakresu wiedzy produktowej
  Przeczytaj referencje
 • US Pharmacia
  Realizacja projektu szkoleniowego współfinansowanego z EFS dla kadry menedżerskiej, przedstawicieli handlowych i specjalistów
  Przeczytaj referencje

 • Vorwerk Polska
  Realizacja programów rozwojowych "Akademia NASZ TALENT", "Akademia LIDERA" oraz szkoleń dla szczebla dyrektorskiego
  Przeczytaj referencje 
 • Warta Glass Group
  Pozyskanie środków z EFS i realizacja projektu Akademia rozwoju pracowników Warta Glass Group
  Przeczytaj referencje
 • Zehnder Group Bolesławiec
  Projekt Doskonałość w Zehnder- szkolenia i sprawozdawczość
  Przeczytaj referencje

Sektor motoryzacyjny: produkcja i sprzedaż samochodów

 • Mercedes-Benz
  Działania rozwojowe dla Menedżerów i Sprzedawców pracujących w jednostkach sieci dealerskiej
  Przeczytaj referencje

 • SEAT
  Kompleksowe działania szkoleniowo-doradcze z zakresu wsparcia sprzedaży, rozwoju kompetencji pracowników oraz wsparcia procesów certyfikacji Kierowników i Handlowców
  Przeczytaj referencje
 • Skoda Auto Polska
  Projekt doradzo-szkoleniowy: zarządzanie przez cele, kierowanie ludźmi, sprzedaż, coaching
  Przeczytaj referencje
 • Volkswagen Group - Skoda Auto Polska
  Realizacja projektu "Przemyślane kompetencje - rozwój kompetencji społecznych Skoda Auto"
  Przeczytaj referencje

Transport, Logistyka i Spedycja

 • General Logistic Systems
  Szkolenia dla specjalistów, sprzedawców, kadry kierowniczej i zarzązającej
  Przeczytaj referencje

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max