/Przebieg_procesu_Synercube.html Przebieg procesu Synercube

Synercube

Przebieg procesu Synercube

 

Synercube to czteroetapowy proces wejścia w nowy wymiar przywództwa:

 

PREWORK

Przygotuj się do udziału w LEADERSHIPLAB, precyzując jak postrzegasz siebie w roli przywódcy i jak rozumiesz kulturę swojej organizacji.

 • Co z tego wyniesiesz:
  • usystematyzujesz wiedzę i własne doświadczenia
  • wyciągniesz wnioski do dalszej pracy zespołowej

 • Z jakich form skorzystasz:
  • e-learning
  • książka „Przywództwo z Synercube”

 • Ile czasu na to poświęcisz: 25 h pracy własnej

 

LEADERSHIPLAB

Wejdź do samorozwijającego się zespołu i weź odpowiedzialność nie tylko za własne postępy, ale i efektywność innych członków.

 • Co z tego wyniesiesz:
  • zoptymalizujesz praktyki przywódcze
  • zweryfikujesz, w jaki sposób Twoje zachowania wpływają na innych
  • dowiesz się jak osiągać synergię i podnosić efektywność zespołu w obliczu konfliktów i różnic zdań

 • Z jakich form skorzystasz:
  • dyskusja
  • zajmowanie stanowiska
  • argumentacja
  • udzielanie i otrzymywanie feedbacku

 • Ile czasu na to poświęcisz: 4 dni

 

TRANSFER

Rozwijaj kulturę opartą na wartościach, przekładając wnioski z LEADERSHIPLAB na swoją codzienną praktykę przywódczą.

 • Co z tego wyniesiesz:
  • sprawdzisz, jak najskuteczniej podnosić swoją efektywność
  • zweryfikujesz, jak zarządzać codziennymi wyzwaniami z obszaru przywództwa

 • Z jakich form skorzystasz:
  • delegowanie zadań
  • motywowanie
  • dyskusja
  • udzielanie i otrzymywanie feedbacku
  • obserwacja

 • Ile czasu na to poświęcisz: 3-4 miesiące

 

FOLLOW UP

Zaprojektuj ścieżkę wdrożenia nowego wymiaru przywództwa we własnej organizacji.

 • Co z tego wyniesiesz:
  • określisz kształt dalszej ścieżki rozwoju
  • dowiesz się, jak czerpać szanse z sukcesów i porażek

 • Z jakich form skorzystasz:
  • dyskusja
  • udzielanie i otrzymanie feedbacku

 • Ile czasu na to poświęcisz: 1 dzień

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max