/Programy_krajowe__PO_WER.html Programy krajowe, PO WER

Dotacje

Programy krajowe, PO WER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja RozwójPerspektywa dofinansowania na lata 2014-2020 jest wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie. Firma PROFES realizuje szkolenia i działania doradcze w ramach następujących Programów Operacyjnych: PO WER, Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia.

PO WER

Celem Programu Wiedza Edukacja Rozwój jest aktywizacja zawodowa osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, wsparcie szkolnictwa wyższego, rozwój innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej, a także reformy polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

Szczególną uwagę chcemy zwrócić na szerokie wsparcie dla Uczelni Wyższych. PROFES nie tylko może świadczyć pomoc w pozyskaniu takiego dofinansowania, ale przede wszystkim, z racji ścisłych związków z biznesem jest partnerem merytorycznym dla doskonalenia kompetencji biznesowych i społecznych studentów oraz pracowników naukowych. Zapraszamy do wspólnej realizacji projektów w ramach programu PO WER Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania, a także przygotujemy ofertę współpracy:

Zapytaj o ofertę

* - pola wymagane

Proszę wypełnić wymagane pola.
Formularz został wysłany, dziękujemy.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max