/Procedura_reklamacyjna.html Procedura reklamacyjna

O nas

Procedura reklamacyjna

W przypadku, kiedy w ocenie Klienta jakość pracy Trenera/Konsultanta nie spełnia jego oczekiwań PROFES stosuje procedurę reklamacyjną.

Procedura jest wywołana, kiedy:

  • Ocena jakości pracy trenera spada poniżej 3,5 w skali od 2 do 5
  • W wyniku obserwacji własnej, bądź na skutek uzyskanych opinii uczestników, Klient wyraża chęć zastąpienia trenera/konsultanta inną osobą

Kroki procedury reklamacyjnej:

  • Analiza ankiet, wypracowanych dokumentów oraz kontakt z Klientem w celu uzyskania jak najszerszej informacji na temat zastrzeżeń
  • Rozmowa z trenerem/konsultantem w celu uzyskania jej/jego opinii w sprawie oraz odpowiedzi na zastrzeżenia
  • Decyzja Konsultanta Zarządzającego odnośnie dalszych czynności
  • Decyzja o odsunięciu
  • Decyzja o dalszej weryfikacji sytuacji
  • W przypadku decyzji o dalszej weryfikacji sytuacji, udział Konsultanta Zarządzającego w kolejnym działaniu realizowanym przez trenera/konsultanta w roli obserwatora. Wskazany jest również udział osoby reprezentującej zleceniodawcę
  • Spotkanie Konsultanta Zarządzającego z Klientem w celu przedyskutowania sytuacji oraz prezentacja zgromadzonych obserwacji
  • Podjęcie wspólnej decyzji o wykluczeniu danej osoby z zespołu realizacyjnego lub warunkowym dopuszczeniu z precyzyjnym określeniem warunków, które muszą zostać spełnione, by dany trener/konsultant pozostał w zespole realizacyjnym

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec