/Polityka_prywatnosci_155.html Polityka prywatności

O nas

Polityka prywatności

 1. Właścicielem serwisu pod nazwą „www.profes.com.pl” („Serwis”) jest PROFES® Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Koreańskiej 13 (52-013), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000405004, posiadająca numer NIP: 897-10-01-265, REGON: 930169153, zwana dalej „Operatorem”.
 2. Operator przykłada uwagę do zabezpieczenia otrzymywanych od użytkowników Serwisu danych osobowych i używa wszelkich znanych technicznych i fizycznych środków niezbędnych do prawidłowej ochrony tych danych.
 3. Operator wykorzystuje aktualne metody szyfrowania i gwarancji bezpieczeństwa danych przekazywanych za pośrednictwem Internetu, a także stosuje się do obowiązujących norm określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204) oraz ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., nr 101, poz. 926).
 4. Operator uzyskuje dane i informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. przez przetwarzanie logów serwera Operatora działającego pod adresem www.profes.com.pl,
  2. przez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  3. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików „cookie",
 5. Użytkownik ma prawo przeglądania, modyfikowania i żądania usunięcia swoich danych ze zbioru posiadanego przez Operatora.
 6. Żądanie wglądu, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych Użytkownika może zostać złożone za pomocą adresu e-mail widocznego na stronach Serwisu lub pisemnie na adres korespondencyjny Operatora. 
 7. Wykorzystywane przez Serwis i Operatora tzw. pliki cookies są plikami tekstowymi, które zapisywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies mogą zawierać m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, okres przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer (id).
 8. Informujemy, że strona www.profes.com.pl korzysta z usługi remarketingu personalizowanego w stosunku do użytkowników ją odwiedzających. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie wobec niego tej usługi, powinien wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce.
 9. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk,
  2. zapamiętania preferencji użytkownika w określonych usługach Serwisu,
  3. utrzymania sesji użytkownika Serwisu po zalogowaniu do Serwisu,
  4. remarketingu personalizowanego
 10. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przyjmowanie i zapisywanie pochodzących z Serwisu plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia także usunięcie plików cookies w przypadku wcześniejszego wyrażenia zgody na ich zapisywanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 11. Operator zastrzega, że ograniczenie wykorzystania plików cookies przez Serwis może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 12. Operator oświadcza, że serwery, urządzenia sieciowe i inna infrastruktura wykorzystywana do prowadzenia Serwisu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zastosowane rozwiązania sprzętowe i organizacyjne spełniają wymagania bezpieczeństwa przechowywanych w nich danych osobowych nakładane przez obowiązujące normy prawne. Operator zapewnia, że dołożył najwyższej staranności, aby serwer, na którym przechowywane są dane użytkowników był zabezpieczony zgodnie z wszelkimi normami wynikającymi z obowiązujących przepisów, a fizyczny dostęp do serwera mają jedynie osoby odpowiednio upoważnione.
 13. Pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności należy kierować na adres poczty elektronicznej dostępny na stronach Serwisu lub na piśmie, na adres Operatora podany w ust. 1

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max