Partnerzy

Kaizen Institute Poland

Kaizen Institute Poland

Międzynarodowa organizacja doradzająca przedsiębiorstwom w zakresie optymalizacji procesów i budowania zrównoważonej kultury KAIZEN. Współpracuje z Klientami m.in. w zakresie wzmacniania umiejętności zespołów w dostrzeganiu marnotrawstw i potencjałów do doskonalenia oraz w samodzielnym rozwiązywaniu problemów. Jej twórcą jest pochodzący z Japonii Masaaki Imai. 

Kaizen Institute posiada biura w licznych lokalizacjach rozsianych na terenie 6 kontynentów, obejmując zasięgiem działania ponad 40 krajów. Polskie organizacje wspiera od 2003 roku. Bliska współpraca PROFES i Kaizen Institute Poland pozwala oferować Klientom połączenie twardych elementów zarządzania z miękkimi oraz optymalizację procesów.

Polska Izba Firm Szkoleniowych

Polska Izba Firm Szkoleniowych

Największa w Polsce organizacja zrzeszająca przedstawicieli branży szkoleniowo-doradczej. Celem instytucji jest ustalanie i monitorowanie standardów działalności szkoleniowej oraz przestrzeganie kodeksu etycznego w branży.

PROFES jest członkiem założycielem Izby. Podpisaliśmy Kodeks Dobrych Praktyk stworzony w ramach Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Jest to dokument określający dobre praktyki i zachowania oraz fundamentalne zasady funkcjonowania firm szkoleniowych w Polsce. Od 2013 roku konsekwentnie stosujemy zasady Standardu Usługi Szkoleniowej - zawierającego zbiór zaleceń PIFS w zakresie wykonywania usługi szkoleniowej. Deklarując jego stosowanie, zapewniamy naszym Klientom wysoką jakość usług, ciągłe doskonalenie oraz samokontrolę jakości.

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa

BPCC jest jedną z wiodących Izb Handlowych w Polsce, zrzeszającą i aktywnie wspierającą ok. 300 firm polskich i brytyjskich. Główne cele instytucji koncentrują się m.in. na ułatwianiu rozwoju zainteresowań biznesowych członków BPCC oraz tworzeniu pomiędzy nimi produktywnych sieci powiązań.

W ramach ścisłej współpracy z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową, PROFES cyklicznie realizuje próbki szkoleń i webinarów o tematyce menedżerskiej, sprzedażowej, CX, dotyczącej kompetencji własnych czy ROI z inwestycji w działania rozwojowe. Dzielimy się również naszym know-how i inspirującymi treściami w ramach artykułów eksperckich.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Powstałe w 1994 r. stowarzyszenie 500 przedsiębiorców, wspierające rozwój polsko-francuskich relacji gospodarczych. Misja instytucji obejmuje m.in.: współtworzenie korzystnych warunków dla rozwoju działalności inwestycyjnej w Polsce czy wsparcie wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk biznesowych.

W 2019 roku dzięki staraniom CCIFP, firm stowarzyszonych oraz PROFES, Minister Przedsiębiorczości i Technologii obwieścił włączenie kwalifikacji rynkowych z zakresu handlu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. CCIFP jako jedyna organizacja w Polsce posiada status instytucji certyfikującej te kwalifikacje. Dzięki ścisłej współpracy w roli asesorów, PROFES aktywnie propaguje standardy i dobre praktyki w zawodach Sprzedawcy, Przedstawiciela Handlowego i Handlowca.

Wydawnictwo MT Biznes

Wydawnictwo MT Biznes

Wydawnictwo specjalizujące się w literaturze ekonomiczno-biznesowej, w tym poświęconej tematyce: HR, komunikacji i negocjacji, przywództwa, sprzedaży, motywowania czy zarządzania jakością. 

Od 2018 roku współpracujemy z Wydawnictwem MT Biznes, patronując wybranym tytułom wspierającym przedstawicieli biznesu w podnoszeniu zarówno efektywności organizacji, jak i własnej. Rekomendacje książek, które objęliśmy patronatem znajdują się w zakładce „Biblioteka PROFES”.

Management Research Group

Management Research Group

Organizacja zrzeszająca konsultantów w ponad 100 krajach, specjalizująca się w przeprowadzaniu pogłębionych badań i analiz według autorskich metodologii m.in. w obszarze efektywności przywódczej, rozwoju zespołu czy jakości obsługi Klienta.

Dzięki współpracy z MGR, PROFES oferuje Klientom narzędzie diagnostyczne LEA 360 – badanie efektywności przywódczej, pozwalające na identyfikację obszarów rozwoju poszczególnych Menedżerów oraz zaplanowanie ich dalszych aktywności rozwojowych. Wyniki badanego są porównywane z grupą normatywną 200 000 liderów z całego świata lub zawężoną pod kątem geograficznym lub branżowym, dzięki czemu pozwalają na precyzyjną weryfikację, jak postrzegana jest jego obecna rola przywódcza.

BNI Polska

BNI Polska

BNI to międzynarodowa organizacja biznesowa, funkcjonująca w Polsce od 2006 roku. Na terenie kraju zrzesza 2500 małych i średnich firm, oferując im płaszczyznę do współpracy, dzielenia się dobrymi praktykami i udzielania wzajemnych rekomendacji.

PROFES jest członkiem wrocławskiej grupy BNI SOKRATES. Nasza obecność w strukturach BNI pozwala nam na bieżące poszerzanie sieci kontaktów i bazy potencjalnych partnerów – zarówno w kontekście własnej działalności, jak i rekomendowania sprawdzonych kontrahentów naszym Klientom.

CPO Management Consultants

CPO Management Consultants

Działająca od 1982 roku organizacja konsultingowa, jest wiodącym ogniwem międzynarodowej sieci powstałej dzięki wieloletniej współpracy europejskich i amerykańskich firm doradczych. Stawia nacisk na zmienne procesy zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz rozwój organizacyjny. Wspiera organizacje reprezentujące zróżnicowane branże: od produkcji, przez usługi, po instytucje non-profit.

Współpraca PROFES z CPO pozwala na wspólne realizowanie projektów na skalę międzynarodową, np. dla organizacji realizujących działania rozwojowe dla oddziałów zlokalizowanych w różnych państwach. Partnerstwo PROFES-CPO gwarantuje zachowanie spójności merytorycznej projektu, jak również dopasowanie do specyfiki danych oddziałów, związanej z uwarunkowaniami kulturowymi.

Hominem Challenge

Hominem Challenge

Hiszpańska organizacja oferująca szeroką gamę usług i produktów w obszarze szkoleń, rozwoju i doradztwa zarówno dla osób indywidualnych, jak i organizacji. Portfolio Hominem Challenge obejmuje m.in. specjalistyczne programy z zakresu Coachingu, Inteligencji Emocjonalnej czy Programowania Neuro-Lingwistycznego.

W latach 2014-2017, PROFES we współpracy z Hominem Challenge, e-peers i MERIG zrealizowała Projekt „Agile Based Competency Management”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w programie Erasmus+, którego rezultatem była m.in. metoda Kontekstowego Badania Kompetencji. 

Dzięki kontynuacji prac nad tym produktem, PROFES oferuje obecnie innowacyjne Kontekstowe Badanie Kompetencji w formie online, które diagnozuje poziom kompetencji uczestnika w oparciu o kejsy bazujące na realnych sytuacjach z jego życia zawodowego.

MERIG

MERIG

Austriacki instytut The Multidisciplinary European Research Institute Graz, zrzeszający badaczy i instytucje z różnych dziedzin, aby wspierać wspólne cele polityczne Unii Europejskiej.

W latach 2014-2017, PROFES we współpracy z MERIG, e-peers i Hominem Challenge zrealizowała Projekt „Agile Based Competency Management”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w programie Erasmus+, którego rezultatem była m.in. metoda Kontekstowego Badania Kompetencji. 

Dzięki kontynuacji prac nad tym produktem, PROFES oferuje obecnie innowacyjne Kontekstowe Badanie Kompetencji w formie online, które diagnozuje poziom kompetencji uczestnika w oparciu o kejsy bazujące na realnych sytuacjach z jego życia zawodowego.

Dolnośląscy Pracodawcy Lewiatan

Dolnośląscy Pracodawcy Lewiatan

Związek powstał w 1992 roku pod nazwą Sudecki Związek Pracodawców. Od 2014 roku, już jako Dolnośląscy Pracodawcy, skupia ponad 150 dolnośląskich firm i jest jedną z najliczniejszych organizacji pracodawców w tym regionie.

Dba o interesy swoich członków m.in. poprzez: reprezentowanie ich przed organami administracji samorządowej, państwowej oraz związków zawodowych, współpracę z instytucjami działającymi na rzecz zapewnienia przedsiębiorcom korzystnych warunków do konkurowania i rozwoju na rynku, pomoc przy korzystaniu ze środków unijnych czy umożliwienie udziału w procesie tworzenia i nowelizacji prawa, dzięki współpracy z Konfederacją Lewiatan.