/PROFES_partnerem_CCIFP_w_certyfikowaniu_kwalifikacji_handlowych.html PROFES partnerem CCIFP w certyfikowaniu kwalifikacji handlowych

Aktualności

PROFES partnerem CCIFP w certyfikowaniu kwalifikacji handlowych

12 kwietnia 2019

Dzięki staraniom Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP), PROFES oraz firm stowarzyszonych w CCIFP, Minister Przedsiębiorczości i Technologii obwieścił włączenie kwalifikacji rynkowych z zakresu handlu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii precyzują efekty uczenia się, jakimi wyróżniać powinni się przedstawiciele handlowi, sprzedawcy i handlowcy, jak również przedstawia kryteria weryfikacji ich osiągnięcia. Pełne nazwy kwalifikacji rynkowych to:

Zarówno w pracach merytorycznych nad opisem tych kwalifikacji, jak i projektowaniu przebiegu walidacji, w ramach współpracy CCIFP z PROFES uczestniczył Konsultant Zarządzający PROFES – Krzysztof Gwozdek.

Współpraca z PROFES oraz innymi firmami członkowskimi, zaowocowała formalnym uzyskaniem przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą statusu instytucji certyfikacyjnej ww. kwalifikacji. CCIFP jest aktualnie jedyną taką instytucją w Polsce.

Jesienią 2019 roku CCIFP, również we współpracy z PROFES, przeprowadzi pierwszą edycję certyfikacji kwalifikacji handlowych. Ocenę prowadzić będą asesorzy PROFES.

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec