/PROFES_grantobiorca_projektu_Nowej_Ery_Biznesu_dla_MSP.html PROFES grantobiorcą projektu „Nowej Ery Biznesu dla MŚP”

Aktualności

PROFES grantobiorcą projektu „Nowej Ery Biznesu dla MŚP”

13 lipca 2018

Aby zapewnić Państwa danym osobowym najwyższy poziom bezpieczeństwa, zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu kompleksowego audytu i uaktualnienia procedur organizacyjnych we współpracy ze specjalistami w zakresie RODO. Wszelkie działania zostały zrealizowane w ramach projektu grantowego „Nowa Era  Biznesu dla MŚP z Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Umowa nr 120/ZIT WROF pomiędzy PROFES Sp. z o.o. Sp. k. a Funduszem Regionu Wałbrzyskiego została podpisana w dniu 30 maja 2018, a jej przedmiotem był zakup usługi doradczej, świadczonej przez Instytucje Otoczenia Biznesu, w obszarze doradztwa prawno – podatkowego, związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku w zakresie nowych wytycznych, dotyczących ochrony danych osobowych, przy czym:

·        Zapotrzebowanie na wykonanie usługi doradczej wynika ze zmian przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wnioskodawca zidentyfikował następujące potrzeby związane z nowymi wytycznymi dot. ochrony danych: przeprowadzenie audytu stanu obecnego zabezpieczeń w zakresie danych osobowych, uaktualnienie procedur funkcjonujących w Spółce związanych z danymi osobowymi pracowników, Klientów i dostawców.

·        Rezultatem usługi doradczej będzie przygotowanie zestawu rekomendacji wdrożeniowych w formie raportu z przeprowadzonego audytu wskazującego na najważniejsze kwestie wymagające zmiany lub wdrożenia w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Wysokość wsparcia finansowanego ze strony Unii Europejskiej: 11900,00 zł  

Rozpoczęcie realizacji projektu: 10.06.2018

Zakończenie realizacji projektu: 10.08.2018

 

Więcej informacji na temat projektu grantowego: https://frw.pl/granty-na-doradztwo-dla-msp/

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max