Ochrona danych osobowych

Jak chronimy Twoje dane?

Choć wraz z wejściem w życie RODO, słowa „dane osobowe” odmienia się przez wszystkie przypadki i temat ten może być już dla wielu nużący, traktujemy go jednak z dużą uwagą. Nie wynika to wyłącznie z regulacji prawnych. Chcemy przede wszystkim, abyś miał/-a poczucie, że wszelkie informacje, jakie nam przekazujesz, są bezpieczne i nie trafią do niepowołanych osób, które mogłyby je wykorzystać wbrew Twojej woli. Wdrożyliśmy więc kompleksowy program ochrony danych osobowych, który obejmuje m.in.:

  • szkolenia wszystkich pracowników i najbliższych współpracowników PROFES z zakresu standardów postępowania z danymi osobowymi, ich ochrony danych oraz identyfikowania potencjalnych zagrożeń,
  • powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który czuwa nad wszelkimi procedurami i dokumentacją niezbędną do zarządzania danymi osobowymi,
  • bieżącą aktualizację rejestru uprawnień nadawanych pracownikom i współpracownikom tak, aby dostęp do danych miały tylko te osoby, dla których w danym momencie jest to uzasadnione,
  • regularne kontrole zabezpieczeń, jakimi chronione są dane kontaktowe (zarówno tych fizycznych, jak i wirtualnych),
  • zabezpieczenia miejsc pracy zarówno pracowników stacjonarnych, jak i tych pracujących zdalnie, poza siedzibą firmy,
  • zabezpieczenie danych osobowych poprzez tworzenie kopii zapasowych,
  • realizację obowiązków informacyjnych tak, aby każda osoba, której to dotyczy znała cel, w jakim przetwarzamy jej dane, swoje prawa w tym zakresie oraz możliwości skorzystania z nich.