/O_PROFES.html O Profes

O nas

O Profes

Praktycy dla praktyków
PROFES® jest jedną z największych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku (6 miejsce w rankingu Home&Market 2012 i 2013). Działa na rynku od ponad 26 lat (od 1993 roku).

Zarząd:
Ewa Karpińska-Bryke, Artur Olszewski, Mariusz Bryke

Siedziba:
Wrocław ul. Koreańska 13


PROFES® to firma świadcząca usługi w zakresie doradztwa i szkoleń. Doskonali procesy zarządzania oraz rozwija kompetencje kadry zarządzającej i zespołów pracowników.

Specjalizuje się w obszarach zarządzania organizacją, zarządzania sprzedażą, zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwijaniem umiejętności osobistych. Istotnym narzędziem realizacji wszystkich projektów doradczych PROFES® są szkolenia, warsztaty i zaangażowanie nowoczesnych technologii (np. lekcje e-learningowe, wdrażanie zarządzania wiedzą w oparciu o system Confluence, upowszechnianie wiedzy poprzez mobilne rozwiązania, np. skill-spot, spotkania wirtualne i wirtualne klasy).

Rozwiązania wdrażane przez PROFES® to połączenie twardych elementów zarządzania, takich jak doskonalenie procesów, standaryzacja działań, eliminacja marnotrawstwa, wdrażanie rozwiązań opartych o nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne, z obszarami miękkimi: praktycznymi umiejętnościami, motywacją i zaangażowaniem pracowników, które firma osiąga głównie dzięki szkoleniom i warsztatom.


Dzięki ścisłej współpracy z międzynarodową firmą konsultingową Kaizen Institute Consulting Group w 2004 roku został utworzony przy PROFES KAIZEN® Institute Polska specjalizujący się w projektach usprawniających procesy produkcyjne, usługowe i administracyjne. Działania te realizowane są zgodnie z japońską filozofią ciągłego doskonalenia – KAIZEN. Od 1 marca Kaizen Institute Poland zostało wydzielone ze struktur PROFES, i obecnie działa jako osobna spółka. Zapraszamy Państwa na stronę www.pl.kaizen.com w celu poznania pełnej oferty Kaizen Institute Poland. 

Zespół to ponad 45 osób – konsultantów, trenerów oraz pracowników biura. Pod szyldem Biblioteka PROFES ukazują się regularnie pozycje wydawnicze dotyczące zarządzania. PROFES jest członkiem Związku Pracodawców Polska Miedź, Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, Dolnośląskich Pracodawców oraz Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Działa w oparciu o zasady Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (SOB).

Dane spółki:

PROFES Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Koreańska 13,
52-121 Wrocław;

e-mail: biuro@profes.com.pl,
www.profes.com.pl

NIP 897-10-01-265 | REGON 930169153 | KRS 0000405004 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS

Sprawdź także:

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.