/Model_pracy_przy_projekcie_rozwoju_kompetencji.html Model pracy przy projekcie rozwoju kompetencji

Doświadczenie i referencje

Model pracy przy projekcie rozwoju kompetencji

Systematyczny rozwój naszych metod pracy trwa od niemal trzydziestu lat. Doskonalimy, wdrażamy trendy, testujemy. Czerpiąc z dotychczasowych doświadczeń i zachowując poprzednie modele, budujemy kolejne. Do każdego zapytania i każdego projektu podchodzimy indywidualnie. Proponowane modele traktujemy więc nie jako sztywne ramy, ale pewnego rodzaju drogowskaz, dzięki któremu ustalamy z Klientem wspólny kierunek działania.

Model 1: SKILLS UP

Sprawdzi się w przypadku ograniczonych czasowo projektów i w miarę jednolitych potrzeb rozwojowych Uczestników. Najczęściej ma to miejsce wtedy, gdy pracownicy uczestniczyli dotychczas w ograniczonej liczbie działań rozwojowych.

Co proponujemy?

 • Osadzenie treści szkoleń w specyfice Twojej organizacji – analiza potrzeb pozwoli nam zrozumieć i poznać problemy, trudne sytuacje oraz ich konteksty
 • Warsztaty stacjonarne oraz online, podczas których Uczestnik przyswaja wiedzę teoretyczną i trenuje praktyczne umiejętności.
 • Warsztat jest uzupełniony zadaniem wdrożeniowym dla Uczestników, a kolejne spotkanie jest poprzedzone sesją follow-up.

Model SKILLS UP sprawdzi się w Twojej organizacji, jeśli:

 • Twoi pracownicy nie brali wcześniej udziału w działaniach rozwojowych,
 • Twoi pracownicy potrzebują wprowadzenia w dane zagadnienie tematyczne,
 • Uczestnicy szkolenia mają w miarę jednolite potrzeby rozwojowe,
 • projekt szkoleniowy ma ograniczone ramy czasowe.

 

Model 2: SKILLS PRACTICE

Znajdzie zastosowanie w przypadku projektów, w których nacisk kładziony jest przede wszystkim na praktyczny trening umiejętności, gdyż uczestnicy posiadają już określony zasób wiedzy.

Co proponujemy?

 • Dostarczenie teoretycznej wiedzy przy wykorzystaniu inspirujących pre- i postworków (prezentacji, produkcji e-learningowych, artykułów, podcastów, case study, itp.)
 • Przygotowanie dedykowanych (na bazie analizy potrzeb i sytuacji) ćwiczeń i scenek
 • Warsztaty stacjonarne oraz online, w ramach których Uczestnicy skupiają się wyłącznie na praktycznym treningu umiejętności opartym o kontekst organizacji i uzupełnionym o bieżący feedback Trenera

Model SKILLS PRACTICE sprawdzi się w Twojej organizacji, jeśli:

 • Twoi pracownicy potrzebują praktycznego treningu umiejętności w oparciu o konkretne, spójne z ich codziennymi wyzwaniami case study,
 • Uczestnicy szkolenia mają w miarę jednolite potrzeby rozwojowe,
 • cenisz rozwój poprzez interakcję i wymianę doświadczeń w grupie.

 

Model 3: SKILLS ONBOARDING

Jest dedykowany organizacjom, których pracownicy uczestniczyli w przeszłości w wielu szkoleniach, a obecnie poszukują nowego wymiaru rozwoju: zindywidualizowanego, w miejscu pracy, w oparciu o microlearning i atrakcyjną formę.

Co proponujemy?

Indywidualne podejście do rozwoju pracowników w myśl pięciu zasad:

 • Just in time – we właściwym momencie
 • Just enough – tyle ile trzeba, we właściwej (mikro) porcji
 • On the workplace – w miejscu pracy
 • In attractive way – w atrakcyjnej formie
 • According to individual needs – zgodnie z indywidualnymi potrzebami Uczestnika

Model SKILLS ONBOARDING sprawdzi się w Twojej organizacji, jeśli:

 • Twoi pracownicy niejednokrotnie brali udział w szkoleniach i chcesz wytrącić ich z własnych schematów wykonywania zadań zawodowych oraz myślenia o ich własnym rozwoju,
 • chcesz wzbudzić refleksję, potrzebę zmiany i doprowadzić do niej dzięki doświadczaniu, podejmowaniu prób i wyciąganiu wniosków przez Twoich pracowników,
 • dążysz do wdrożenia „learning culture” w swojej organizacji, łącząc wykonywanie zadań zawodowych z realizacją aktywności rozwojowych,
 • kładziesz priorytet na budowanie pozytywnych doświadczeń Uczestników działań rozwojowych (unikatowe Learner Experience).

 

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max