/Misja_i_wartosci.html Misja, wartości, kultura organizacyjna

O nas

Misja, wartości, kultura organizacyjna

społeczna odpowiedzialnośćDoskonalić biznes, otoczenie i siebie

Fascynuje nas uwalnianie potencjału tkwiącego w ludziach i organizacjach. Pomagamy ustanawiać standardy i uczymy jak z ich pomocą podążać drogą doskonalenia.

We wszystkim co robimy jesteśmy odpowiedzialni za efekty naszych działań wobec Klienta i otoczenia. Dzięki nam, codzienny mały krok każdego pracownika, to tysiące kroków organizacji do doskonałości… Codziennie.

Wartości PROFES®

Od wielu lat uznajemy rozwój kultury naszej organizacji za strategiczny czynnik sukcesu. W codziennej pracy kierujemy się wartościami, które są uzupełnieniem naszej misji, celów, strategii i planów.

 • Wysokie standardy i ciągłe doskonalenie
 • Współpraca
 • Innowacyjność
 • Odpowiedzialność
 • Wzajemny szacunek i zaufanie

Kultura organizacyjna

Zasady społecznej odpowiedzialności wyznaczają standardy naszej pracy każdego dnia. Kształtowanie kultury organizacyjnej (misji, wartości, norm, zachowań) stawiamy na równi z dobrą strategią i doskonałymi procesami biznesowymi – w szczególności w długoterminowym działaniu.

Są one stosowane w relacjach z Klientami, pomiędzy pracownikami (specjalny program Fair Play), między pracownikami a zarządem firmy, jak również w relacjach z partnerami i dostawcami.

W praktyce oznacza to m.in:

 • konsultacje z pracownikami i otwartość komunikacji
 • równość szans rozwoju
 • właściwy czas pracy
 • współpracę z etycznymi dostawcami
 • przejrzyste zasady pracy dla Klienta oraz wewnątrz organizacji
 • czystość prowadzenia interesów
 • działalność socjalną na rzecz pracowników
 • ład organizacyjny przejawiający sią m.in w obowiązujących standardach pracy i funkcjonujących systemach, a także ciągłym doskonaleniu
 • wysoką jakość obsługi i orientację na naszych Klientów

Biznes odpowiedzialny społeczniePROFES® podpisał także Kodeks Dobrych Praktyk stworzony w ramach Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Jest to dokument określający dobre praktyki i zachowania oraz fundamentalne zasady funkcjonowania firm szkoleniowych w Polsce.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec