/Mentoring.html Wdrażanie kultury mentoringu

HRM

Wdrażanie kultury mentoringu

„Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł”
R.T. Kiyosaki

mentoring

Po intensywnych latach rozwoju personelu w dużej mierze poprzez szkolenia, wiele organizacji zadaje sobie pytanie: jak dalej rozwijać pracowników? Jak wpływać na ich motywację, dbać o wysoką jakość realizowanych zadań, jak ddbać o przepływ informacji w organizacji, jak budować i utrzymywać kulturę organizacji uczącej się?

Jednym ze sposobów na realizację powyższych potrzeb organizacyjnych jest mentoring.

Mentoring to jedna z najefektywniejszych metod nauki nastawionych na praktykę. Bazuje na partnerskiej relacji między mentorem a pracownikiem.

Mentoring pozwala na rozwijanie potencjału pracownika i przygotowanie go do nowych wyzwań czy zadań.  Mentor to przewodnik, doradca, konsultant, wspierający podopiecznego w rozwoju kompetencji zarówno merytorycznych, jak i związanych z rozwojem osobistym. Mentor dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz buduje relację z pracownikiem opartą na szacunku i zaufaniu. Umiejętnie stawia pytania i pozwala spojrzeć na problem z różnych perspektyw. Pomaga działać pracownikowi samodzielnie.

Jak wdrażamy kulturę mentoringu w organizacji?

  1. Definiujemy wewnętrzne zasady mentoringowe w organizacji.
  2. Promujemy ideę mentoringu – kampania informacyjna skierowana do wszystkich pracowników, której celem jest przybliżenie idei mentoringu.
  3. Przygotowujemy mentorów i mentee do programu:

W ramach mentoringu proponujemy następujące działania:

  • Szkolenia dla mentorów
  • Warsztaty dla mentee
  • Budowanie relacji mentor – mentee
  • Monitoring wdrożenia w organizacji
  • Rozwój talentów w organizacji w oparciu o mentoring i coaching
  • Szkolenia z mentoringu
Zapytaj o ofertę

* - pola wymagane

Proszę wypełnić wymagane pola.
Formularz został wysłany, dziękujemy.

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec