/Marvellous_Marketing_AWARD_dla_KI_Poland.html Marvellous Marketing Award

Aktualności

Marvellous Marketing Award

25 lipca 2014

Marvellous Marketing Award Kaizen Institute PolandZespół KAIZEN Institute Polska otrzymał prestiżową nagrodę "Marvellous Marketing Award" za działania marketingowe na AAE (Annual Awards Event) - corocznym międzynarodowym spotkaniu Instytutów KAIZEN, podsumowującym osiągnięcia wszystkich oddziałów Kaizen Institute. Doceniono w ten sposób wysiłki Zespołu w obszarze organizacji i promocji Międzynarodowego Kongresu GEMBA KAIZEN, corocznego eventu odbywającego się jesienią we Wrocławiu.

Poza Kongresem, Zespół KAIZEN Institute Polska kompleksowo obsługuje również cykliczne spotkania Klubu Koordynatorów KAIZEN. Członkowie Zespołu publikują także artykuły w Kwartalniku KAIZEN, sygnowanym znakiem Biblioteki PROFES.

Nagrodę na AAE w imieniu Zespołu KI Poland odebrał nasz przyjaciel - Bruno Fabiano z KI Italy.

Tegoroczne spotkanie odbyło się między 20 a 24 lipca w mieście Jaipur w Indiach.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max