/MERIG.html MERIG

O nas

MERIG

The Multidisciplinary European Research Institute Graz [MERIG] założony został w 2003 r., Ma na celu połączenie badaczy i instytucji z różnych dziedzin w celu wspierania wspólnych celów politycznych Unii Europejskiej. MERIG, jako prywatna organizacja badawcza non-profit, łączy naukowców z różnych dyscyplin naukowych i ekspertów. Ekspertyzy poszczególnych osób stanowią podstawę działalności Instytutu, zarówno w dziedzinie badań stosowanych, jak i realizacji projektu.

www.merig.eu

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec