/Krajowy_Fundusz_Szkoleniowy.html Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Dotacje

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część (ok. 2%) Funduszu Pracy – funduszu celowego przeznaczonego na zapobieganie bezrobociu i ograniczenie jego skutków, tworzonego ze składek pracodawców.

Przeznaczony jest zatem na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. W 2016 roku zniesiono limit wieku osób szkolonych, co otworzyło ogromne możliwości rozwoju kompetencji pracowników z dofinansowaniem 100% (dla mikroprzedsiębiorstw) lub 80% (dla małych, średnich i dużych firm).

Szczegóły dotyczące naboru oraz wnioski o dotacje znajdują się na stronach Powiatowych Urzędów Pracy.

Kto może wystąpić o dofinansowanie? Jaka jest grupa docelowa?

Wszyscy PRACODAWCY - tj. jednostki organizacyjne zatrudniające pracowników z tytułu umowy o pracę.

Na co można przeznaczyć środki z KFS?

  • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
  • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Jakie szkolenia mogą zostać dofinansowane?

Tematyka szkoleń jest dowolna, aczkolwiek obowiązują priorytety wydatkowania środków

Jaki jest poziom dofinansowania?

  • Mikroprzedsiębiorca (do 10 zatrudnionych) może otrzymać dofinansowanie 100% kosztów kształcenia.
  • Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie 80%
  • Dofinansowanie jest jednak ograniczone od góry - nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (około 12 800 zł na osobę).

PROFES, obok realizacji usług szkoleniowych w ramach KFS, zapewnia swoim Klientom bezpłatną pomoc w przygotowaniu i rozliczeniu wniosku o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zapraszamy do kontaktu

Zapytaj o ofertę

* - pola wymagane

Proszę wypełnić wymagane pola.
Formularz został wysłany, dziękujemy.

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max