/Kluczowe_obszary_kompetencyjne_wedlug_Synercube.html Kluczowe obszary kompetencyjne według Synercube

Synercube

Kluczowe obszary kompetencyjne według Synercube

 

Model przywództwa Synercube identyfikuje 5 kluczowych obszarów kompetencyjnych, które decydują o efektywności osiągania celów:

  

 • Działanie w sytuacji konfliktu interesów – sprecyzujesz:

  • w jaki sposób reagujesz, gdy budzi się w Tobie poczucie, że Twoje interesy są zagrożone lub ignorowane,

  • jak zachowujesz się w sytuacji, gdy inni członkowie zespołu mają odmienne zdanie.

 • Komunikowanie się – zidentyfikujesz:
  • sposób, w jaki pozyskujesz potrzebne Ci informacje i jak dzielisz się nimi z innymi,
  • czy łatwo nawiązujesz kontakt z nowymi osobami,
  • czy Twoja komunikacja z przełożonymi nie rodzi problemów.

 • Aktywne wyrażanie opinii, włączanie innych – sprawdzisz:
  • jak ważne jest dla Ciebie zdanie innych i czy potrafisz go wysłuchać,
  • na ile otwarcie dzielisz się swoimi opiniami z innymi,
  • czy Twoje opinie zależą od statusu słuchacza lub rozmówcy.

 • Podejmowanie decyzji – zweryfikujesz:
  • czy kładziesz nacisk na przeforsowanie swojej decyzji, czy raczej czekasz, aby podjęli ją inni,
  • czy analizujesz decyzję z punktu widzenia jej efektywności czy raczej zadowolenia innych.

 • Autorefleksja i feedback – dowiesz się:
  • jak reagujesz na pomyłki i porażki,
  • czy jesteś otwarty na ocenę Twojej efektywności przez innych,
  • czy jesteś w stanie przyjąć odpowiedzialność za błąd czy raczej starasz się bronić siebie za wszelką cenę,
  • jak często krytykujesz innych, nie biorąc pod uwagę ich reakcji krytycznej względem Ciebie.

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec