/Kluczowe_obszary_kompetencyjne_wedlug_Synercube.html Kluczowe obszary kompetencyjne według Synercube

Synercube

Kluczowe obszary kompetencyjne według Synercube

 

Model przywództwa Synercube identyfikuje 5 kluczowych obszarów kompetencyjnych, które decydują o efektywności osiągania celów:

  

 • Działanie w sytuacji konfliktu interesów – sprecyzujesz:

  • w jaki sposób reagujesz, gdy budzi się w Tobie poczucie, że Twoje interesy są zagrożone lub ignorowane,

  • jak zachowujesz się w sytuacji, gdy inni członkowie zespołu mają odmienne zdanie.

 • Komunikowanie się – zidentyfikujesz:
  • sposób, w jaki pozyskujesz potrzebne Ci informacje i jak dzielisz się nimi z innymi,
  • czy łatwo nawiązujesz kontakt z nowymi osobami,
  • czy Twoja komunikacja z przełożonymi nie rodzi problemów.

 • Aktywne wyrażanie opinii, włączanie innych – sprawdzisz:
  • jak ważne jest dla Ciebie zdanie innych i czy potrafisz go wysłuchać,
  • na ile otwarcie dzielisz się swoimi opiniami z innymi,
  • czy Twoje opinie zależą od statusu słuchacza lub rozmówcy.

 • Podejmowanie decyzji – zweryfikujesz:
  • czy kładziesz nacisk na przeforsowanie swojej decyzji, czy raczej czekasz, aby podjęli ją inni,
  • czy analizujesz decyzję z punktu widzenia jej efektywności czy raczej zadowolenia innych.

 • Autorefleksja i feedback – dowiesz się:
  • jak reagujesz na pomyłki i porażki,
  • czy jesteś otwarty na ocenę Twojej efektywności przez innych,
  • czy jesteś w stanie przyjąć odpowiedzialność za błąd czy raczej starasz się bronić siebie za wszelką cenę,
  • jak często krytykujesz innych, nie biorąc pod uwagę ich reakcji krytycznej względem Ciebie.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.