/Hominem_Challenge.html Hominem Challenge

O nas

Hominem Challenge

Hominem ChallengeHominem oferuje szeroką gamę usług i produktów, które przyczyniają się do rozwoju osób i organizacji. Wykracza poza zdobycie wiedzy, aby umożliwić zmiany poprzez wprowadzenie nowych zachowań. Z biegiem lat stworzyło portfolio produktów i usług w dziedzinie szkoleń, rozwoju i doradztwa, aby zaspokoić różne potrzeby dwóch grup docelowych.

  • Dla osób indywidualnych oferuje z jednej strony specjalistyczne programy Coachingu, Emocjonalnej Inteligencji i Neuro Lingwistycznego Programowania (NLP). Ponadto, dzięki współpracy z RDI i niektórymi brytyjskimi uniwersytetami, prowadzi kilka stopni studiówonline magisterskich i podyplomowych w Hiszpanii. Dostarcza także treści edukacyjne w formacie e-książek. 
  • Dla organizacji projektuje indywidualne programy rozwoju przywódców i wdraża je w firmie, korzystając z zestawu metod doświadczalnych, przeprowadzając od jednego do trzech dni warsztatów.

http://hominemchallenge.com/

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max