/HRM.html Szkolenia dla pracowników - Profes

HRM

Szkolenia dla pracowników

Przez ponad 25 lat pracy na polskim rynku wypracowaliśmy własne „know how”, opierając się na wiedzy trenerów praktyków i współpracy z ponad 3 000 Klientów. Prowadzone przez nas szkolenia dla pracowników wykorzystują najnowocześniejsze metody podnoszenia efektywności oraz opierają się na stymulacji rozwoju kompetencji, co bardzo szybko przynosi znakomite rezultaty.

zapewnia efektywne szkolenia

Decydując się na realizację szkoleń dla pracowników we współpracy z firmą Profes, masz pewność, że osoby zatrudnione w Twojej organizacji zdobędą nowe, cenne umiejętności. To, co czyni PRO-skills™ szczególnym, to fakt, że widoczne efekty pojawiają się nie tylko w wyniku realizacji projektu, ale również w długim okresie po jego zakończeniu. Jest to związane przede wszystkim z wypracowaniem indywidualnego planu działania, który jest znakomitą kontynuacją szkolenia dla pracowników.

skutecznie rozwija kompetencje

Model PRO-tools™ zakłada, że każda kompetencja miękka – np. komunikacja czy zarządzanie czasem, powinna przejawiać się w postaci konkretnych zachowań czy działań. Są one definiowane poprzez szereg narzędzi, których wykorzystanie powinno się w ramach tej kompetencji opanować. Dzięki szkoleniom pracowniczym realizowanym przy wykorzystaniu tej metody można jasno określić cele szkoleniowe oraz przeprowadzić czytelną ewaluację wyników. Oparte na takim modelu szkolenia dla pracowników dają znakomite, wymierne efekty, które doceniają sami szkoleni oraz ich przełożeni.

 

Szkolenia dla pracowników – korzyści dla pracodawcy

Analizując opracowany przez Instytut Gallupa test Q12, można zauważyć, że kwestia rozwoju jest jednym z najważniejszych aspektów budujących zaangażowanie pracowników:

  • Pytanie nr 6: Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie, bym się dalej rozwijał? – czy w pracy dominuje atmosfera rozwoju, a pracownik czuje, że zwiększa się zakres odpowiedzialności na jego stanowisku?
  • Pytanie nr 11: Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, jakie poczyniłem? – czy przełożony dostrzega rozwój pracownika i czyni go ważnym elementem oceny jego postępów?
  • Pytanie nr 12: Czy w ciągu ostatniego roku miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju? – wreszcie, czy przełożony daje podwładnemu szansę na rozwój, np. udzielając feedbacku, proponując udział w szkoleniach dla pracowników lub weryfikując czy wykorzystuje on umiejętności nabyte na szkoleniu w codziennej praktyce?

Inwestycja w rozwój pracownika jest nie tylko działaniem podnoszącym poziom jego kompetencji i dostarczającym mu narzędzi do efektywnej pracy, ale również – działaniem dającym poczucie bycia ważnym pracownikiem w strukturze organizacji. Każda tego typu szansa jest dla niego wsparciem budującym jego zawodową przyszłość. Jakie jeszcze korzyści niosą ze sobą szkolenia dla pracowników?

  • Podnoszenie efektywności pracy – udział w szkoleniach daje pracownikom wiedzę i umiejętności, aby skutecznej realizowali swoje zadania
  • Rozwój kadry organizacji – biorąc udział w odpowiednich szkoleniach, pracownicy nabywają kompetencje, które pozwalają im wcielać się w nowe role, np. pełnienie funkcji menedżerskich i poszerzanie zakresu ich odpowiedzialności
  • Wdrażanie usprawnień – poznawane w ramach szkoleń narzędzia i sposoby pracy, wdrażane po szkoleniu w codzienność organizacji, mogą przyczynić się do wypracowania nowych metod funkcjonowania zespołu, pozytywnie przekładających się na jego efektywność
  • Wartość dodana dla talentów – organizacje inwestujące w rozwój podwładnych, np. w ramach szkoleń czy aktywności on the job stają się atrakcyjniejszym miejscem pracy dla kandydatów starających się o zatrudnienie
  • Budowanie świadomości marki – szczególnie szkolenia szyte na miarę, osadzone w kontekście firmy i odwołujące się do jej wartości czy misji, budują w pracownikach poczucie przywiązania do organizacji i świadomość roli, jaką odgrywa ona w życiu Klientów.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.