/Ekologia.html Ekologia / Zielone biuro PROFES

O nas

Ekologia / Zielone biuro PROFES

EkologiaW grudniu 2014 roku biuro PROFES otrzymało Certyfikat Zielonego Biura (o szczegółach dot. certyfikacji można przeczytać na dole tej strony). Równolegle z myśleniem w kategoriach ekonomicznych, czyli optymalizacji kosztów funkcjonowania, myślimy o ochronie środowiska. Taka troska o środowisko pozwala nam odkrywać kolejne obszary do doskonalenia i oszczędności. Oto kilka przykładów konkretnych działań, które podejmujemy w zakresie: zużycia papieru, zużycia energii elektrycznej, redukcji szkodliwego wpływu podróży służbowych i transportu oraz zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko pozostałych aktywności PROFES.

Papier

 • Korzystamy z papieru pochodzącego w 100% z makulatury
 • Materiały szkoleniowe drukujemy tylko 2-stronnie (drukujemy około 20 tys. kompletów materiałów rocznie)
 • Nasze drukarki są wyposażone w opcję duplex - druku 2-stronnego
 • Jednostronnie zapisany papier służy nam do notatek
 • Każda z drukarek jest wyposażona w zestaw podajników (w celu uniknięcia błędów w poborze odpowiedniego papieru)
 • Stosujemy ekologiczne, lekkie okładki do materiałów szkoleniowych
 • Papierowy biuletyn zastąpiliśmy elektronicznym newsletterem (1700 odbiorców)
 • Regularnie zbieramy makulaturę (każda osoba w biurze ma przy biurku pojemnik na makulaturę)
 • Wiele procesów biurowych zamknęliśmy w wirtualnej formie, dzięki czemu nastąpiła dalsza redukcja druku, m.in. obieg druków delegacji służbowych, pozostałych dokumentów rozliczeniowych; wewnętrzne ankietowanie, zatwierdzenie i akceptacja dokumentów odbywają się w specjalnych programach wspierających zarządzanie

Energia

 • Oznaczyliśmy i opisaliśmy wszystkie włączniki światła
 • Korzystamy z czujek ruchu, wyłączników czasowych i zmierzchowych
 • Opracowaliśmy "krótkie lekcje" dot. obsługi sprzętu (one point lessons) 

Podróże służbowe i transport 

 • Samochody służbowe myjemy w ekologicznej, mobilnej myjni. Auta myte są na parkingu PROFES przy pomocy sprężonej pary. Myjnia zużywa 4 l wody zamiast 100 l na umycie jednego samochodu. 
 • Korzystamy z programu do spotkań wirtualnych, który ograniczył ilość wyjazdów do Klienta. Obecnie swoje zadania wdrożeniowe uczestnicy szkoleń omawiają z trenerem korzystając z wirtualnego spotkania.
 • Przed biurem postawiliśmy stojaki na rowery, które zachęcają do przyjazdu rowerem do pracy

 Inne rozwiązania 

 • Segregujemy pozostałe odpady m.in. szkło, plastik
 • Pracownicy, którzy przebywają znaczną część czasu pracy poza biurem, korzystają z mobilnych biurek

Korzyści dla firmy

 • Ograniczyliśmy koszty paliwa i zużycia samochodów służbowych dzięki wprowadzeniu spotkań wirtualnych
 • Zmniejszyliśmy ogólną ilość zużywanego papieru o 30% (przy czym całość papieru zamieniliśmy na pochodzący w 100% z makulatury)
 • Zmniejszyliśmy wagę o 53% i objętość o 45% typowego zestawu przygotowywanego na szkolenie. Osiągnęliśmy to dzięki drukowi dwustronnemu oraz zastosowaniu lekkich opraw materiałów.
 • Zaoszczędziliśmy powierzchnię biurową dzięki wprowadzeniu mobilnych biurek dla konsultantów
 • Zmniejszyliśmy ilość kupowanych segregatorów, szaf i regałów dzięki regularnym audytom oraz dzięki przechowywaniu znacznej części dokumentów jedynie w wersji elektronicznej.
 • Zmniejszyliśmy zużycie energii elektrycznej dzięki zastosowaniu czujek ruchu oraz wyłączników czasowych i zmierzchowych
 • Szacujemy, że zastosowane rozwiązania przyniosły oszczędności na poziomie 10% w obszarach, w których zostały wdrożone: np. zużycie artykułów biurowych, energii, kosztów podróży, itp.
 • Budujemy pozytywny wizerunek w oczach pracowników i klientów. Wyzwalamy dodatkowe zaangażowanie pracowników, którzy organizują oddolne inicjatywy w zakresie ekologii, jak np. zbieranie zakrętek plastikowych na rzecz wrocławskiego hospicjum dla dzieci, wieszanie na lodówce apeli dotyczących nie marnowania jedzenia itp.

Wyzwania

Największym wyzwaniem podczas wprowadzania opisanych rozwiązań było z pewnością zaangażowanie wszystkich pracowników. Nie każdy jest systematyczny, wykazuje się wysoką świadomością kosztów, czy wpływu poszczególnych aktywności na środowisko. Zastosowaliśmy więc z jednej strony system audytów wraz z systemem motywacyjnym, a z drugiej system szkoleń, które uświadamiają i kształtują kreatywne podejście do codziennej organizacji pracy.

Pomysłodawcami wielu bardzo ciekawych rozwiązań są sami pracownicy, jak np:. ekologiczna myjnia, zastosowanie czujek ruchu, czy też wprowadzenie lekkich, ekologicznych okładek do materiałów szkoleniowych.

 

Kilka słów o certyfikacie Zielone Biuro dla PROFES

 

certyfikat zielone biuro, certyfikacja, green office

Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów poświadczających proekologiczny charakter organizacji, odnoszący się kompleksowo do wszystkich aspektów jej funkcjonowania. Certyfikacja jest efektem działań podjętych w ramach realizacji projektu „Lean Green – z troską o środowisko” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Dzięki projektowi podjęliśmy szereg „zielonych” akcji i inwestycji usprawniających środowiskowo nasze biuro i całą organizację, a także budujących świadomość ekologiczną wśród pracowników, współpracowników, Klientów i dostawców. Pozwoliły one otrzymać pozytywną ocenę podczas audytów środowiskowych przeprowadzonych przez ekspertów Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z bardzo dobrym wynikiem - 100/100%.

Podczas audytów weryfikowano proekologiczne aspekty w takich obszarach jak:

 • wdrożenie polityki środowiskowej
 • ekologiczne zarządzanie energią elektryczną, wodą, odpadami, materiałami eksploatacyjnymi i surowcami 
 • monitorowanie emisji CO2, zużycia zasobów (energii elektrycznej i cieplnej, wody, papieru i materiałów eksploatacyjnych) oraz wytwarzania odpadów
 • tworzenie przyjaznego środowiska pracy
 • prowadzenie polityki zielonych zakupów
 • edukacja ekologiczna pracowników i Klientów

Dbanie o otaczające nas środowisko naturalne i podejmowanie działań w kierunku zrównoważonego rozwoju jest dla nas ważne i stanowi nieodłączny element codziennej pracy. Ma to odzwierciedlenie w przyjętej przez firmę Strategii CSR. Cieszymy się, że nasze zaangażowanie możemy potwierdzić już nie tylko na drodze deklaracji, ale też realnie podejmowanych działań, dających konkretne, wymierne efekty dla środowiska naturalnego.

Zachęcamy wszystkich Państwa do podejmowania własnych zielonych działań i inicjatyw. Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem i pokierujemy Państwa w stronę światła... zielonego światła. :)

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max