/Dwumiesiecznik_KAIZEN_2.html Dwumiesięcznik KAIZEN

Strefa wiedzy

Dwumiesięcznik KAIZEN

Spisy treści wszystkich numerów możecie Państwo sprawdzić na stronie:

http://logistyczny.com/p/wydawnictwa/kaizen

Czasopismo Kaizen

Numer 3/2016 (20)

Czasopismo Kaizen

Numer 2/2016 (19)

Czasopismo Kaizen

Numer 1/2016 (18)

Czasopismo Kaizen

Numer 1/2015 (14)

Czasopismo Kaizen

Numer 2/2015 (15)

Czasopismo Kaizen

Numer 3/2015 (16)

Czasopismo Kaizen

Numer 4/2015 (17)

 Kwartalnik Kaizen 2014

Numer 1/2014 (10)

 Kwartalnik Kaizen 2014v

Numer 2/2014 (11)

 

 Numer 3/2014 (12)

 

 Numer 4/2014 (13)

Kwartalnik Kaizen 2013

Numer 1/2013 (6)

Kwartalnik Kaizen 2013

Numer 2/2013 (7)

Kwartalnik Kaizen 2013

Numer 3/2013 (8)

Czasopismo Kaizen

Numer 4/2013 (9)

Kwartalnik Kaizen 2012

 Numer 1/2012 (2)

Kwartalnik Kaizen 2012

   Numer 2/2012 (3)

Kwartalnik Kaizen 2012

  Numer 3/2012 (4)

Czasopismo Kaizen

Numer 4/2012 (5)

 Kwartalnik Kaizen 2011

 Numer 1/2011 (1)

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max