/Doradztwo-dla-firm.html Doradztwo dla firm - Profes

O nas

Doradztwo i szkolenia dla firm - dlaczego Profes

Praktycy dla praktyków

Jesteśmy jedną z największych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku (od lat pierwsza dziesiątka w rankingu magazynu Home&Market). Działamy na rzecz polskich przedsiębiorstw i instytucji ponad 26 lat (od 1993 roku). Doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat pozwala nam świadczyć usług doradztwa dla firm spełniające najwyższe jakościowe standardy. 

Doskonalimy procesy zarządzania oraz rozwijamy kompetencje kadry zarządzającej i zespołów pracowników.

Profesjonalne doradztwo dla firm

Specjalizujemy się w obszarach doskonalenia i zarządzania organizacją, zarządzania sprzedażą, zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwijaniem umiejętności osobistych. Zakres realizowanego doradztwa dla firm jest bardzo szeroki. Istotnym narzędziem realizacji wszystkich projektów doradczych PROFES są szkolenia, warsztaty i zaangażowanie nowoczesnych technologii (np. lekcje e-learningowe, wdrażanie zarządzania wiedzą, upowszechnianie wiedzy poprzez mobilne rozwiązania, spotkania wirtualne i wirtualne klasy).

Rozwiązania wdrażane przez PROFES to połączenie twardych elementów zarządzania, takich jak doskonalenie procesów, standaryzacja działań, eliminacja marnotrawstwa, wdrażanie rozwiązań opartych o nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne, z obszarami miękkimi: praktycznymi umiejętnościami, motywacją i zaangażowaniem pracowników, które firma osiąga głównie dzięki szkoleniom i warsztatom. Tak rozumiane doradztwo dla firm stanowi kompleksowe wsparcie i jest gwarancją trwałości oraz skuteczności wdrożeń.

Silny zespół specjalistów

Zespół to ponad 45 osób – konsultantów, trenerów oraz pracowników biura, co pozwala nam prowadzić doradztwo dla firm na szeroką skalę. 

PROFES jest członkiem Związku Pracodawców Polska Miedź, Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, Dolnośląskich Pracodawców oraz Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Działa w oparciu o zasady Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (SOB).

Z naszych usług doradztwa dla firm mogą skorzystać organizacje z całej Polski. Wybrane projekty realizujemy również zagranicą - zgodnie z oczekiwaniami Klientów.

Stały rozwój to podstawa

Wieloletni i konsekwentny rozwój PROFES jest możliwy dzięki zastosowaniu i doskonaleniu we własnych strukturach następujących rozwiązań:

  • Total Service Management (element Kaizen Management System)
  • Projektowemu systemowi pracy w organizacji
  • Systemowi rozwoju know-how i pracowników
  • Systemowi controllingu
  • Systemowi komunikacji wewnętrznej
  • Społecznej Odpowiedzialności oraz przedsięwzięciom, które stale doskonalą kulturę organizacyjną PROFES

Sprawdź także:

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec