/Dolnoslascy_Pracodawcy__Lewiatan.html Dolnośląscy Pracodawcy / Lewiatan

O nas

Dolnośląscy Pracodawcy / Lewiatan

Związek powstał w 1992 roku pod nazwą Sudecki Związek Pracodawców. Od 2014 roku, już jako Dolnośląscy Pracodawcy, związek skupia ponad 150 dolnośląskich firm i jest jedną z najliczniejszych organizacji pracodawców w tym regionie. Dba o interesy swoich członków poprzez:

  • Reprezentowanie ich przed organami administracji samorządowej, administracji państwowej oraz związków zawodowych pracowników
  • Budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy
  • Współpracę z instytucjami działającymi na rzecz zapewnienia przedsiębiorcom korzystnych warunków do konkurowania i rozwoju na rynku
  • Pomoc przy korzystaniu ze środków unijnych
  • Umożliwienie udziału w procesie tworzenia i nowelizacji prawa, dzięki współpracy z Konfederacją Lewiatan
  • Integrację, kojarzenie firm przy pomocy eventów, rozpowszechnianie ofert współpracy

Dolnośląscy Pracodawcy / Lewiatan

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max