/Dobre_Praktyki_we_franczyzie.html Dobre Praktyki we franczyzie

Aktualności

Dobre Praktyki we franczyzie

11 lipca 2018

"Kiedy na początku szkolenia z zakresu stosowania standardów zadaje się uczestnikom pytanie, po co organizacje wprowadzają takie standardy, najczęstsza odpowiedź brzmi: "ponieważ chcą spowodować, aby Klient w każdej placówce był tak samo obsłużony". To powszechne rozumienie roli standardów jest niestety błędne. Jak zatem powinna brzmieć odpowiedź?" 

 

Dzięki lekturze artykułu "Pod wspólnym szyldem - dobre praktyki w sieci franczyzowej" dowiedzą się Państwo:

  • jakie obszary w sieciach franczyzowych mogą podlegać standaryzacji,
  • dlaczego warto skoncentrować standaryzację na Doświadczeniu Klienta (Customer Experience),
  • jakie są dwa najważniejsze wymiary standaryzacji obsługi,
  • na jakim polu Dobre Praktyki mają przewagę nad standardami.
     

Zapraszamy do lektury! Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem projektu identyfikacji i wdrożenia Dobrych Praktyk w swojej sieci, zachęcamy do kontaktu z autorem artykułu, Krzysztofem Gwozdkiem:

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max