/Dlaczego_PROFES_f01.html Dlaczego PROFES?

Doświadczenie i referencje

Dlaczego PROFES?

Dlaczego PROFES?28 lat doświadczeń w pomaganiu przedsiębiorstwom i ich pracownikom w całej Polsce trudno zawrzeć w krótkim opisie. Niemniej jednak dzielimy się z Państwem najważniejszymi argumentami dlaczego realizacja projektów doskonalących Państwa firmę we współpracy z PROFES jest dobrym wyborem. Skuteczność wsparcia i wzrost efektywności działania naszych Klientów są dla nas zawsze nadrzędnym celem.
  1. Doświadczenie. Już ponad 28 lat wspieramy w rozwoju polskie przedsiębiorstwa. Wszyscy konsultanci i trenerzy są praktykami z wieloletnim doświadczeniem. Pozyskaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych na realizację projektów dla naszych Klientów z EFS. Posiadamy doświadczenie w realizacji dużych, kompleksowych przedsięwzięć doradczych i szkoleniowych.
  2. Setki zadowolonych Klientów, głównie z powodu skuteczności wsparcia, wysokiej efektywności szkoleń, ale również w powodu bardzo wysokiego poziomu obsługi, na co zwracamy szczególną uwagę. Mamy do perfekcji opracowany system zarządzania projektami dla Klientów.
  3. Wysoki poziom specjalizacji połączony z szeroką paletą narzędzi doradczych oraz bogatą ofertą szkoleń. 28 lat rozwoju zaowocowało z jednej strony pogłębioną specjalizacją w wielu obszarach, z drugiej kompleksowością wsparcia, którego udzielamy.
  4. Satysfakcja i komfort współpracy. Ponieważ sami jesteśmy średniej wielkości firmą dlatego najważniejsze trendy w zarządzaniu znajdziecie Państwo wdrożone w naszej organizacji. Dzięki temu inspirujemy w zakresie wielu aspektów nowoczesnego zarządzania. Klienci podkreślają obok merytoryki naszą wysoką kulturę organizacyjną, orientację na Klienta, zgranie zespołów projektowych, doceniają terminowość, darzą nas zaufaniem. Jesteśmy obecnie rzeczywistym partnerem w biznesie dla kilkudziesięciu dużych i średnich firm w całej Polsce.
  5. Praktycy dla praktyków – oferujemy naszym Klientom wiele dodatkowych, bezpłatnych możliwości rozwoju. Dzięki cyklicznym przedsięwzięciom: spotkaniom, konsultacjom, artykułom - do realizacji, których obok własnych ekspertów zapraszamy chętnych do dzielenia się doświadczeniem Klientów - wszyscy zyskujemy dodatkowe inspiracje i benchmark. 

Sprawdź także:

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.