Deweloper ds. e-learningu

Deweloper ds. e-learningu

Jakiej osoby szukamy?

 • doświadczonej: takiej, która może pochwalić się doświadczeniem w zakresie tworzenia form
   e-learningowych
 • z pakietem kompetencji deweloperskich: biegle obsługującej programy Articulate Storyline i/lub Adobe Captivate, kreatywnej, nastawionej na rozwiązywanie problemów
 • ambitnej: gotowej do uczenia się i rozwijania swoich umiejętności tak, by wspólnie z zespołem poszerzać ofertę produktów e-learningowych
 • z pakietem kompetencji osobistych: takiej, która potrafi samodzielnie zorganizować swoją pracę i zarządzać czasem, a na pytanie „w terminie, ale średniej jakości czy wysokiej jakości, ale nie w terminie?” odpowie „nie mam czasu na takie dyskusje, właśnie kończę projekt życia”
 • mile widziane: znajomość języka angielskiego lub innych, obsługa programów graficznych, znajomość metodologii pracy projektowej i zarządzania projektami, ukończone kursy, itp.

Jaka będzie Twoja rola?

Finalnym efektem Twojej pracy będą lekcje e-learningowe, ale aby ten rezultat osiągnąć, będziesz musiał/-a m.in.:

 • opracować ekrany e-learningowe w estetyce zgodnej z CI Klienta
 • zamieścić kurs na dedykowanej platformie LMS (w tym Moodle)
 • uczestniczyć w spotkaniach z Klientami w celu doprecyzowania założeń projektu
   i pojedynczych lekcji
 • brać udział w spotkaniach projektowych dotyczących realizacji kompleksowych projektów rozwojowych typu blended
 • dostarczać inspiracje i pomysły dla rozwoju oferty produktów e-learningowych

Co chcemy Ci zaoferować?

Rozwój

potrafimy identyfikować mocne strony pracownika i wspierać go w tym, aby wykorzystywał je w codziennej pracy. Potrafimy też słuchać tego, co mówi pracownik i dawać mu możliwości, by pracował nad tymi obszarami, które wymagają lub które chce udoskonalić

Różnorodność

nasi Klienci wiedzą, że wszelkie oferowane przez nas działania są projektowane z myślą o ich indywidualnych potrzebach i z wykorzystaniem możliwie najatrakcyjniejszych form. Twoje pomysły będą więc dużym wsparciem przy projektowaniu działań z różnych obszarów dla Klientów rozmaitych branż

Nowe narzędzia

stale poszukujemy systemów i narzędzi, które pozwalają podnosić jakość realizowanych projektów. Będziesz więc swobodnie uczyć się obsługi przydatnych rozwiązań, z którymi nie miałeś dotychczas do czynienia

Pracę z najlepszymi

współpracujemy z firmami, które są liderami swoich rynków. Realizacja projektów dla nich to szansa na poznanie praktyk i standardów pracy najlepszych organizacji w Polsce

Stabilizację

myślimy o naszych pracownikach długofalowo. Z każdą nową osobą w zespole wiążemy duże nadzieje na to, by została z nami na dłużej

Czego potrzebujemy, żeby rozpatrzyć Twoją aplikację?

 1. Twojego CV oraz (opcjonalnie) portfolio realizowanych projektów, przesłanych na adres kariera@profes.com.pl 
 2. Dopełnienia kwestii formalnych, tj.: zapoznania się z poniższą klauzulą rekrutacyjną oraz zawarcia w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (treść poniżej)

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez PROFES Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko „nazwa stanowiska”.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez PROFES sp. z o.o. sp.k z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.” 

Administratorem Danych Osobowych jest  PROFES Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 71 341 29 51; adres e-mail: rodo@profes.com.pl

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.