HR i kultura organizacji

Coaching indywidualny, coaching biznesowy

Czym jest coaching biznesowy?

Coaching biznesowy jest rodzajem coachingu skierowanego do przedsiębiorców, kadry zarządzającej i kierowniczej, dążących do rozwoju własnych kompetencji przywódczych i menedżerskich przy jednoczesnej realizacji celów biznesowych. Coaching biznesowy ułatwia kreowanie tego typu celów zgodnie z wizją i strategią firmy, wspomagając przy tym efektywne zarządzanie ludźmi.

Coaching biznesowy nie jest jednorazowym spotkaniem, ale osadzoną w procesie pracą 1:1, w ramach której realizuje się ok. 6-10 sesji coachingowych oraz aktywności (swego rodzaju „zadania domowe”) pomiędzy nimi. Choć wsparcie Coacha dla menedżera dążącego do osiągnięcia swojego celu biznesowego jest niezwykle ważna, w coachingu biznesowym duża odpowiedzialność leży również po stronie uczestnika. Powinien on dokładać wszelkich starań, by otrzymane od Coacha konkretne narzędzia przyczyniły się do rozwoju nie tylko jego własnych kompetencji, ale i kompetencji jego podwładnych.

Każdy cykl coachingowy dopasowujemy do aktualnych potrzeb i oczekiwań Klienta

Realizowane przez nas coachingi biznesowe są zawsze idealnie dopasowane do wymagań Klientów. Podczas pierwszych sesji określamy cele coachingu, definiujemy kontrakt coachingowy, który uwzględnia przedział czasowy, harmonogram i rodzaj podejmowanych działań. Są to kroki, które gwarantują, że coaching biznesowy przyniesie rezultaty.

Coaching indywidualny realizujemy koncentrując się na:

  • poszerzeniu perspektywy Klienta, nadaniu nowego znaczenia zdarzeniom, działaniom, postawom, wyborom i decyzjom
  • poszukiwaniu źródeł postawy, która często charakteryzuje się wykorzystywaniem wiedzy w sposób niesatysfakcjonujący dla Klienta
  • niwelowaniu negatywnych barier (np. przekonań) utrudniających stawianie celów i realizację ich w życiu zawodowym i pozazawodowym
  • odkrywaniu potencjału Klienta i wewnętrznej siły napędowej, za którą stoją wartości. To one pozwalają uznać za „swoje” nowe zachowania, nowe metody
  • funkcjonowania, które chce wprowadzić w swoje życie Klient
  • odnalezieniu odpowiedzi na kluczowe dla Klienta pytania np.: Jakiej zmiany potrzebuję? Co mogę zmienić w dotychczasowym działaniu? Jakie mam nowe możliwości? Jak mogę je rozwinąć? Gdzie oddaję kontrolę, gdzie jej potrzebuję?

Bardzo ważny jest rozwój sfery wewnętrznej człowieka, do czego dążymy poprzez coaching indywidualny. Aby osiągnąć sukces w biznesie, trzeba potrafić wykorzystać wszystkie swoje atuty i zminimalizować ewentualne słabości. Coaching biznesowy ma sprzyjać rozwojowi cech, które są niezbędne w przypadku nastawionego na sukces przedsiębiorcy. Zróżnicowane typy osobowości ludzi tworzących kadry zarządzające, warunkują potrzebę realizacji coachingów indywidualnych, tak aby zakres podjętych działań odpowiadał specyficznym potrzebom współpracujących z nami osób.

Korzyści wynikające z coachingu dla klienta indywidualnego, czyli jak coaching biznesowy może dodać skrzydeł:

  • Większa elastyczność i efektywność działania – precyzyjniej formułowane są cele i wyznaczane kierunki działania niezbędne do osiągania celów zawodowych
  • Podlegając ciągłemu procesowi rozwoju, niwelowane są przeszkody czy zahamowania utrudniające bardziej efektywne uczenie się
  • Wzmocnienie pewności siebie w podejmowaniu decyzji czy rozwiązywaniu pojawiających się problemów
  • Wzbudzenie potrzeby ciągłego samodoskonalenia, motywacji do zmiany przekłada się na postęp w pracy i budowanie własnej ścieżki rozwoju w szerszej perspektywie

W naszym zespole znajdziecie Państwo certyfikowanych coachów z dużym doświadczeniem, których wsparcie ceni sobie wielu Klientów PROFES. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że coaching indywidualny i uzyskiwane efekty są bezpośrednio zależne od wiedzy i umiejętności coacha. W związku z tym stawiamy tylko na najlepszych, dla których ścieżki rozwoju personalnego są obszarem doskonale rozpoznanym.

Oferowany coaching biznesowy jest skierowany dla osób, które w swojej codziennej pracą pełnią funkcję lidera. Dbając o rozwój zawodowy menedżera lub właściciela firmy, znacznie zwiększasz szansę na osiągnięcie sukcesu. Coaching indywidualny to nie tylko doskonały sposób na rozwój swoich kompetencji, ale także na uzyskanie większej satysfakcji z wykonywanej pracy.

Coaching indywidualny to sztuka, w której staliśmy się mistrzami. Warto zaufać najlepszym!