/Certyfikat_Zielone_Biuro_dla_PROFES.html Certyfikat Zielone Biuro dla PROFES

Aktualności

Certyfikat Zielone Biuro dla PROFES

17 grudnia 2014

W połowie grudnia PROFES oficjalnie dołączył do grona firm mogących się poszczycić Certyfikatem Zielone Biuro.

certyfikat zielone biuro, certyfikacja, green office

Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów poświadczających proekologiczny charakter organizacji, odnoszący się kompleksowo do wszystkich aspektów jej funkcjonowania. Certyfikacja jest efektem działań podjętych w ramach realizacji projektu „Lean Green – z troską o środowisko” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Dzięki projektowi podjęliśmy szereg „zielonych” akcji i inwestycji usprawniających środowiskowo nasze biuro i całą organizację, a także budujących świadomość ekologiczną wśród pracowników, współpracowników, Klientów i dostawców. Pozwoliły one otrzymać pozytywną ocenę podczas audytów środowiskowych przeprowadzonych przez ekspertów Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z bardzo dobrym wynikiem - 100/100%.

Podczas audytów weryfikowano proekologiczne aspekty w takich obszarach jak:

  • wdrożenie polityki środowiskowej
  • ekologiczne zarządzanie energią elektryczną, wodą, odpadami, materiałami eksploatacyjnymi i surowcami 
  • monitorowanie emisji CO2, zużycia zasobów (energii elektrycznej i cieplnej, wody, papieru i materiałów eksploatacyjnych) oraz wytwarzania odpadów
  • tworzenie przyjaznego środowiska pracy
  • prowadzenie polityki zielonych zakupów
  • edukacja ekologiczna pracowników i Klientów

Dbanie o otaczające nas środowisko naturalne i podejmowanie działań w kierunku zrównoważonego rozwoju jest dla nas ważne i stanowi nieodłączny element codziennej pracy. Ma to odzwierciedlenie w przyjętej przez firmę Strategii CSR. Cieszymy się, że nasze zaangażowanie możemy potwierdzić już nie tylko na drodze deklaracji, ale też realnie podejmowanych działań, dających konkretne, wymierne efekty dla środowiska naturalnego.

Zachęcamy wszystkich Państwa do podejmowania własnych zielonych działań i inicjatyw. Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem i pokierujemy Państwa w stronę światła... zielonego światła. :)

Zapytaj o ofertę

* - pola wymagane

Proszę wypełnić wymagane pola.
Formularz został wysłany, dziękujemy.

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max