/Budowanie_profili_kompetencyjnych.html Budowanie profili kompetencyjnych

HRM

Budowanie profili kompetencyjnych

Najcenniejszym kapitałem organizacji są ludzie,
to dzięki ich kompetencjom możliwa jest realizacja celów biznesowych firmy.

Profil kompetencyjny opisuje umiejętności, które powinien posiadać pracownik na danym stanowisku. Zarządzanie kompetencjami usprawnia komunikację w firmie. Pracownicy wiedzą czego się od nich wymaga i jaka jest ich ścieżka rozwoju na danym stanowisku. Zarządzanie kompetencjami poprzez profile pozwala także ukierunkować pracę i rozwój każdej z osób na cele biznesowe firmy, przez właściwie przypisane kompetencje do danego stanowiska. 


Doradztwo dla firm w zakresie budowania profili kompetencyjnych krok po kroku


Krok 1.
Warsztat strategiczny

Na warsztatach strategicznych z Kadrą Zarządzającą Konsultanci PROFES® wypracowują wartości firmowe lub aktualizują je zgodnie z obowiązującą strategią biznesową. Kadra Zarządzająca wybiera kluczowe kompetencje, które mają największy wpływ na realizację celów biznesowych firmy. Efektem warsztatów jest wybór konkretnych kompetencji strategicznych, specjalistycznych i osobistych.


Krok 2.
Definicje kompetencji

Kompetencja kompetencji nierówna. Dlatego pracując nad budowaniem profili kompetencyjnych w konkretnym modelu, ustalamy rozumienie każdej kompetencji w kontekście firmowym. Asertywność w firmie X, nie jest tą samą asertywnością w firmie Y. 


Krok 3.
Opisy stanowisk / zakresy obowiązków

Konsultanci PROFES® weryfikują lub tworzą we współpracy z Działem HR opisy stanowisk. To ważne działanie przed określeniem profilu kompetencyjnego do danego stanowiska.


Krok 4.
Profil kompetencyjny

Konsultanci PROFES® współpracując z Działem HR tłumaczą kompetencję na konkretne zachowania. Wynikiem ich pracy jest katalog kompetencji. Teraz można określić niezbędny poziom nasilenia poszczególnych kompetencji z modelu na konkretnym stanowisku, czyli utworzyć stanowiskowy profil kompetencyjny uwzględniający zmieniające się środowisko.


Krok 5.
Model kompetencyjny

Model kompetencyjny wskazuje kompetencje niezbędne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach w organizacji.

Zapytaj o ofertę

* - pola wymagane

Proszę wypełnić wymagane pola.
Formularz został wysłany, dziękujemy.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.