Rozwój pracowników, szkolenia dla firm

Zespół PROFES by Zespół PROFES · 23 października 2013

Jeśli postrzegasz szkolenia jako działanie, które zwykle nie generuje takiego rezultatu biznesowego, jakiego wszyscy by oczekiwali, a także uważasz, że to praktycznie niemożliwe, by przenieść to, czego uczestnicy uczą się na sali, w ich codzienną rzeczywistość zawodową… to wiedz, że stawiamy sobie za punkt honoru, by zmienić Twój sposób myślenia o szkoleniach i rozwoju pracowników.

HR i kultura organizacji Budowanie profili kompetencyjnych

Budowanie profili kompetencyjnych

Maryla Korczyńska by Maryla Korczyńska · 22 października 2013

Profil kompetencyjny opisuje umiejętności, które powinien posiadać pracownik na danym stanowisku. Zarządzanie kompetencjami usprawnia komunikację w firmie. Właściwie opisane kompetencje stanowią istotny materiał ułatwiający procesy rekrutacji pracowników.   

Sprzedaż i obsługa Klientów Standardy sprzedaży i obsługi Klienta

Standardy sprzedaży i obsługi Klienta

Magdalena Pióro by Magdalena Pióro · 21 października 2013

Standard to najprostszy i najbardziej skuteczny sposób realizacji danego zadania. Opracujemy dla Ciebie standardy pracy, które pomogą utrzymać efektywność Handlowców na najwyższym poziomie, obniżą koszty wdrażania nowych Handlowców, ujednolicą poziom wiedzy i pozwolą na gromadzenie i zarządzanie wiedzą. Standardy obsługi Klienta bezpośrednio przekładają się na obroty oraz wyniki finansowe firmy, dlatego warto dbać o to, by były one jak najwyższe.

Sprzedaż i obsługa Klientów Zarzadzanie sprzedażą przez cele

Zarzadzanie sprzedażą przez cele

Magdalena Pióro by Magdalena Pióro · 21 października 2013

Właściwie przygotowane i wdrożone zarządzanie przez cele wzmocni dobre praktyki z zakresu komunikacji wewnętrznej, wesprze motywację pracowników i zwiększy ich zaangażowanie w odpowiedzialność za firmę. Jakie jeszcze korzyści niesie ze sobą zarządzanie przez cele?

HR i kultura organizacji Zarządzanie wiedzą w organizacji

Zarządzanie wiedzą w organizacji

Zespół PROFES by Zespół PROFES · 21 października 2013

Wiedza w Organizacji to przede wszystkim najważniejsze dobro jakie posiada każda firma. Chcemy umożliwić naszym Klientom efektywne magazynowanie i dzielenie się know-how, zapisanego do tej pory w głowach pracowników oraz na twardych dyskach ich komputerów. Umiejętne zarządzanie wiedzą, czyli innymi słowy – połączenie, wykorzystanie i rozwijanie zasobów wiedzy – prowadzi do sytuacji, gdy powstaje Organizacja ucząca się.

HR i kultura organizacji Zwinne zarządzanie kompetencjami pracowników

Zwinne zarządzanie kompetencjami pracowników

Zespół PROFES by Zespół PROFES · 21 października 2013

Zwinne zarządzanie projektami, zwinne zarządzanie zespołem, zwinne… Zwinność jest w cenie. Ale czym właściwie jest zwinność? Zwinne metodyki uwzględniają zmienność oczekiwań wobec produktu i jego funkcjonalności w trakcie trwania prac nad nim. Trzymaj rękę na pulsie!

HR i kultura organizacji System ocen. Pozytywnie

System ocen. Pozytywnie

Maryla Korczyńska by Maryla Korczyńska · 21 października 2013

Zachęcamy Państwa do pozytywnego spojrzenia na projektowany system ocen pracowniczych! Z naszego doświadczenia doradczego wynika, że ocena bez elementu negatywnego skutecznie motywuje do rozwoju.