/Archiwum.html Archiwum

Strefa wiedzy

2008

Coaching pod lupą
Personel Plus
Słowo coaching na trwałe weszło już do słownika zarządzania personelem, a sam proces stał się praktyką w wielu polskich firmach. Coaching pojawiał się najczęściej wtedy, gdy firmy uzyskiwały zagranicznego udziałowca, który adaptował własne standardy w zakresie HRM. Decyzja o wdrażaniu coachingu w organizacji była też często efektem naśladownictwa tego, co dzieje się u konkurencji. W nowej formie szkolenia, zarządy firm upatrywały instrumentu motywowaia do wzrostu efektywności.
Agnieszka Borys - Gajda

MSP z dystansem do CSR?
Rzeczpospolita
Choć CSR jest utożsamiany przeważnie z działaniami dużych przedsiębiorstw, to dla MŚP jest równie skutecznym narzędziem, mogącym przyczynić się do podnoszenia konkurencyjności tego sektora. Problem w tym, że taką świadomość ma ciągle zbyt mało przedsiębiorców w Polsce.
Ewa Karpińska - Bryke

Fortum odkrywa karty
Nowa Energia
Fortum potrzebowało narzędzia dla ujednolicenia poziomu umiejętności naszych kluczowych pracowników. Największy nacisk położono na umiejętności menedżerskie. Zasadniczą kwestią była nie tylo jakość szkoleń i treningów, ale również możliwość wykorzystania ich efektów jako narzędzi do wdrażania standardów Fortum.  

Jak wybrać firmę do projektów szkoleniowych?
Fundusze Europejskie
Pieniądze unijne kuszą wiele przedsiębiorstw i nikogo to nie dziwi. Firmy chcą realizować projekty szkoleniowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ponieważ widzą w tym dla siebie wymierne korzyści. Jakimi kryteriami należy się więc kierować przy wyborze firmy, która pomoże nam zrealizować taki projekt?
Sylwia Michalska

Dofinansowanie z UE
Automotive Suppliers
Eliza Pietruczuk

Kuj żelazo póki gorące
Najlepsza inwestycja w człowieka. Projekty wyróżnione w I Edycji konkursu "Dobre praktyki EFS"
Niemal 1500 pracowników z woj. śląskiego wzięło udział w szkoleniach realizowanych przez wrocławską firmę doradczo-szkoleniową PROFES.
Karolina Kowal

Ranking firm szkoleniowych
Home&Market

Już pełnoletni rynek
Home&Market
Rynek usług szkoleniowych w Polsce uzyskał już pełnoletność. Na przestrzeni tego czasu, rozumienie czym jest doradztwo, czym są szkolenia, ich zakres, intensywność, ale też dojrzałość i przygotowanie firm-klientów, jak i całe otoczenie, przeszło ogromną ewolucję.
Artur Olszewski

W sojuszu po fundusze
Personel i Zarządzanie
Chociaż samo pozyskanie pieniędzy nie jest obecnie sprawą najtrudniejszą, znacznie bardziej skomplikowane jest takie zaplanowanie zakresu i rodzaju działań podczas realizacji projektu, które faktycznie daje możliwość zaangażowania w nie uczestników.
Eliza Malewicz

Szerokie spektrum tematów dla branży szkoleniowej
Kongres Kadry
PROFES® wziął udział w VIII edycji Kongresu Kadr. Podczas wystąpienia, Adam Jaworski analizował proces wdrożenia standardów sprzedaży i obsługi klienta na przykładzie projektu dla sieci dealerskiej Suzuki Motor Poland.
Adam Jaworski

W jakim stopniu działania doradczo – szkoleniowe mogą zmieniać kulturę organizacji?
PROFES
Prezentacja z wystąpienia Adama Jaworskiego podczas VIII edycji Kongresu Kadr. Jest to case study projektu, który PROFES® realizował dla sieci dealerskiej Suzuki Motor Poland.
Adam Jaworski

2007

Fortum pokazuje asy
Facility Manager
Wymierne korzyści przyniósł projekt zrealizowany przez wrocławską firmę PROFES®. Projekt ten doskonali procesy zarządzania i rozwijania kompetencji kadry zarządzającej.
Artur Olszewski

Menedżer prawie doskonały
Fundusze Europejskie
Dzięki podnoszeniu kwalifikacji kadry menedżerskiej możemy zwiększyć innowacyjność firmy. W okresie
2008 – 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki przewiduje finansowanie doradztwa, co umożliwia ubieganie się o dofinansowanie projektów, których celem jest optymalizacja procesów, standaryzacja pracy menedżerów i poszczególnych grup pracowników.
Artur Olszewski

Sukces w sprzedaży
Brief
Czy wiesz, że aż 10% całego procesu sprzedaży to radzenie sobie z trudnymi zachowaniami klientów? Dzięki znajomości odpowiednich technik możesz szybciej i z lepszym skutkiem zamknąć proces sprzedaży i osiągnąć sukces.
Ilona Nowicka, Łukasz Gabryś

Trzeba dobrze określić czego pracownicy powinni się nauczyć
Rzeczpospolita
Przed każdym szkoleniem należy określić, czego po zakończeniu kursu oczekuje klient. Warto wybrać też profesjonalną firmę szkoleniową, która zaproponuje działania odnoszące się do rzeczywistych problemów.
Małgorzata Kwiecińska

Poznaj swoich mistrzów
Personel i Zarządzanie
Analiza potrzeb szkoleniowych w firmie Michelin Polska zaowocowała przygotowaniem szkolenia „Trening czyni mistrzem”. Jest to projekt odpowiadający na potrzeby firmy i spójny z celami Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Artykuł prezentuje, w jaki sposób zostały zdefiniowane potrzeby szkoleniowe pracowników Michelin Polska.
Małorzata Kwiecińska

Praktyczne aspekty planowania realizacji projektów in company
Rzeczpospolita
Projekty o charakterze zamkniętym współfinansowane z EFS, to szansa na kompleksowe przeszkolenie pracowników danej firmy przy obniżonych kosztach.  
Eliza Malewicz

Trening Czyni Mistrzem
Fundusze Europejskie
Celem projektu realizowanego z środków unijnych przez firmę PROFES® jest doskonalenie kompetencji menedżerskich uczestników szkoleń. Szczególną uwagę zwraca się na zwiększenie efektywności podejmowanych działań oraz rozwój kultury organizacyjnej.
Małgorzata Kwiecińska

Najlepsza inwestycja w człowieka
Dziennik Zachodni

Tytuł ten otrzymało 60 najlepszych projektów w ramach konkursu „Dobre Praktyki EFS” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wśród wyróżnionych projektów znalazła się również „Śląska Kuźnia Kadr”.
Artur Olszewski

Klienci bywają trudni
Brief
Czy poznałeś już takie techniki jak: 2P, 3P, 4 kroków, „zdartej płyty” i „zasłony z mgły”? Chcąc efektywnie przeprowadzać rozmowy handlowe zakończone sukcesem naucz się działać w przemyślany sposób.
Ilona Nowicka, Łukasz Gabryś

Jak być lubianym?
Brief
W kontakcie z klientem, warto świadomie stosować techniki, które ułatwiają budowanie dobrej atmosfery i finalizowanie rozmów handlowych.
Ilona Nowicka

Troska o kobietę w ciąży jako element kultury firmy
Równość inspiruje. Firma równych szans przewodnik dobrych praktyk 
Firma PROFES® stawia na równowagę między życiem zawodowym a osobistym. Artykuł opublikowany w katalogu „Równość inspiruje”, prezentuje praktykę PROFES® w zakresie współpracy z kobietami, które planują macierzyństwo.
Artur Olszewski

Uzupełnianie wiedzy jest konieczne
Gazeta Prawna
Każda firma nastawiona na rozwój powinna sprawdzić, w jakim zakresie może skorzystać ze środków EFS.
Eliza Pietruczuk (Malewicz)

Trening Czyni Mistrza
Gazeta Olsztyńska
Dzięki współfinansowaniu szkoleń z EFS, w Polsce otworzył się rynek atrakcyjnych cenowo szkoleń otwartych. Na dotowanych szkoleniach zyskały również firmy – mogą liczyć na dofinansowanie kompleksowych działań rozwojowych skierowanych do swoich pracowników.
Artur Olszewski

Jak zachować płynność finansową?
Fundusze Europejskie
Realizacja projektów szkoleniowych z Europejskiego Funduszu Społecznego wymaga od przedsiębiorcy precyzyjnego zaplanowania budżetu już na etapie przygotowania wniosku.
Eliza Pietruczuk (Malewicz)

Śląska Kuźnia Kadr po raz trzeci
Dziennik Zachodni
Już po raz ostatni trwa nabór do Śląskiej Kuźni Kadr. Projekt ma istotne znaczenie dla śląskiego rynku pracy - wychodzi naprzeciw wszystkim tym, którzy chcą podwyższyć swoje kwalifikacje.
Katarzyna Tryba - Taborska

2006

Dlaczego klient nie kupił?
Brief
Proces sprzedażowy, struktura rozmowy handlowej oraz standard rozmowy z klientem wymaga ogromnego doświadczenia poprzedzonego odpowiednią wiedzą zdobytą podczas szkoleń.
Andrzej Dzierżawski

Klika słów o szkoleniach, część I
Łącznik - Wewnętrzny biuletyn VATTENFALL
Artykuł prezentuje projekt szkoleniowy, który został zrealizowany w firmie Vattenfall.
Barbara Walawska

Kilka słów o szkoleniach, część II
Łącznik - Wewnętrzny biuletyn VATTENFALL
Artykuł prezentuje strategię zarządzania szkoleniami specjalistycznymi na przykładzie realizacji programu Akademii Lidera i Akademii Skutecznego Menedżera.
Barbara Walawska

Akademia TRW
Biuletyn Informacyjny Departamentu Zarządzania EFS
Grupa firm międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego TRW wychodzi naprzeciw bardzo wysokim wymaganiom w zakresie jakości produktów i usług wdrażając zaawansowane systemy zarządzania jakością.
Artur Olszewski

Wiele się zmieniło
Słowo Polskie – Gazeta Wrocławska
Usługi szkoleniowe i doradcze w latach 1989 – 2006 przeobraziły się ze szkoleń, które rozwijały podstawowe umiejętności zarządzania i organizacji pracy po szkolenia związane z rozwojem pracowników i kompetencji menedżerskich.
Artur Olszewski

Diagnoza potrzeb szkoleniowych firmy
Event Szkolenia
Dobrze przeprowadzona analiza pozwala na określenie tych kierunków rozwoju pracowników, które mają największe znaczenie w realizacji celów biznesowych.
Eliza Pietruczuk (Malewicz)

Jak firmy szkoleniowe pozyskują eurodotacje?
Fundusze Europejskie
Obecny system aplikowania o fundusze i późniejsze rozliczanie projektów wymaga zdecydowanych uproszczeń. Jak to osiągnąć?
Artur Olszewski

Przedsiębiorstwa potrzebują uporządkowanych standardów
Słowo Polskie – Gazeta Wrocławska
Konsultant PROFES® odpowiada na pytania dotyczące doskonalenia standardów działań.
Eliza Malewicz

Kuluary Akademii Zarządzania
Łącznik - Wewnętrzny biuletyn VATTENFALL
Akademia Zarządzania to szkolenia organizowane dla ponad 220 osób z takich obszarów jak: konkurencyjność na rynku dostaw, planowanie i organizacja pracy własnej, skuteczna komunikacja czy współpraca w zespole.
Ilona Nowicka

Ranking 100 największych dolnośląskich spółek giełdowych
Słowo Polskie – Gazeta Wrocławska
Pozycja firmy na lokalnym rynku ma bezpośrednie przełożenie na ilość i jakość odpowiednio przygotowanych i przeprowadzonych szkoleń.
Artur Olszewski

Sukces to efekt konsekwencji w procesie doskonalenia
Słowo Polskie – Gazeta Wrocławska
Standardy procesów zarządzana i pracy to sprawdzone i skuteczne narzędzia, które PROFES® wykorzystuje do rozwoju i doskonalenia biznesu swoich Klientów.
Artur Olszewski

Przedsiębiorstwa potrzebują uporządkowanych standardów
Słowo Polskie – Gazeta Wrocławska
Czy przedsiębiorstwa powinny korzystać z usług firm zewnętrznych, czy prowadzić działania rozwojowe we własnym zakresie?
Eliza Pietruczuk (Malewicz)

Prywatyzacja idzie bardzo, bardzo powoli
Parkiet – Gazeta Giełdy
Komentarz do artykułu konsultanta firmy PROFES®, zwraca uwagę na ponoszoną przez szefów firm odpowiedzialność związaną z wynikami sprzedaży.
Dorota Zakępska

Miliardy euro z Unii Europejskiej na rozwój zasobów ludzkich
Rzeczpospolita
Do 2013 roku polskie firmy pozyskają ponad 8,1 mld euro w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na szkolenia swoich pracowników.
Sławomir Młyniec

Społeczna odpowiedzialność biznesu wśród MŚP
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Działanie zgodne z ideą Społecznej Odpowiedzialności Biznesu nie ma bezpośredniego przełożenia na wyniki i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale nagłaśnianie takich działań może jedynie zarażać dobrem.
Ewa Karpińska - Bryke

Różne szkolenia, nauka języków i studia podyplomowe
Rzeczpospolita
Z nauki dofinansowanej ze środków unijnych i polskiego budżetu mogą korzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy, ale także osoby bezrobotne czy w trudnej sytuacji życiowej.
Sławomir Młyniec

2005

Rok Akademicki trwa, czyli wpisy w indeks z III edycji Akademii Zarządzania
Łącznik - Wewnętrzny biuletyn VATTENFALL
Przeprowadzony przez zespół PROFES® Test Wiedzy Akademii Zarządzania objął zagadnienia między innymi z zakresu rozwiązywania konfliktów, asertywności, parafrazowania, zadawania pytań i aktywnego słuchania.
Bogna Majeran (Honkisz), Krzysztof Mironowicz, Donata Borkowska, Ilona Nowicka

Wszyscy są otwarci na negocjacje
Puls Biznesu
Zanim zdecydujemy się na szkolenie, warto sprawdzić, czy przyniesie ono pożytek i zostanie przeprowadzone z klasą. Konsultant firmy PROFES® wyjaśnia krok po kroku jak przygotować dobre zapytanie ofertowe.
Małgorzata Kwiecińska

Firmy szkoleniowe
Warsaw Buisness Journal
PROFES® w czołówce rankingu firm szkoleniowych  w oparciu o roczne obroty z tytułu przeprowadzonych szkoleń.
Artur Olszewski

Restrukturyzacja w MPEC Olsztyn
Wirtualny Nowy Przemysł
Do wyznaczenia kierunków  dalszych zmian w MPEC Olsztyn zaangażowano konsultantów wrocławskiej firmy PROFES®.
Artur Olszewski

MPEC Olsztyn – korzystne efekty przekształceń
Centrum Informacji o Rynku Energii
Rozwiązania proponowane przez konsultantów  firmy PROFES® zostały wysoko ocenione przez Radę Nadzorczą olsztyńskiego MPEC.
Artur Olszewski

Akademia Zarządzania ciągnie w góry …
Łącznik - Wewnętrzny biuletyn VATTENFALL
Myślą przewodnią jesiennej edycji Akademii Zarządzania prowadzonej przez PROFES® była szeroko rozumiana ZMIANA.
Bogna Honkisz, Krzysztof Mironowicz, Donata Borkowska, Ilona Nowicka, Kazimierz Ździebło, Monika Siwonia

Usprawnić organizację pracy
Słowo Polskie – Gazeta Wrocławska
PROFES® świadcząc usługi doradztwa wypracowuje standardy, procedury oraz dokumenty, które wspomagają planowanie działań sprzedawców.
Artur Olszewski

Od wiedzy teoretycznej do skuteczności działań
Gazeta Prawna
Dyrektor ds. rozwoju w PROFES® zwraca uwagę na konieczność poszerzania horyzontów poprzez umiejętne łączenie wiedzy z praktyką.
Artur Olszewski

Rola przełożonego i kompetencje zespołu niezbędne do osiągania skuteczności w działaniach
Konwent HR
Firma PROFES® jest organizatorem szkolenia w zakresie współpracy i relacji pomiędzy przełożonymi a zespołem podległych pracowników.
Donata Borkowska, Ilona Nowicka.

2004

Nowoczesne metody szkoleń
Rzeczpospolita
Umiejętność rozwiązywania konfliktów, zarządzanie czasem i planowanie ścieżki karier to przykłady umiejętności niezbędnych współczesnemu menedżerowi. Firma PROFES® jest organizatorem szkoleń w tym zakresie.
Dorota Kwiecińska

2003

Relacje Przełożony – Podwładny
Łącznik - Wewnętrzny biuletyn VATTENFALL
Szkolenie firmy PROFES® uczy jaki wpływ na kontakty międzyludzkie ma zachowanie pracownika i przełożonego.
Barbara Walawska

Szkolenie dla Kadry Menedżerskiej
Łącznik - Wewnętrzny biuletyn VATTENFALL
Warsztaty z badań profili obejmujące zakres kompetencji menedżera  przeprowadzili trenerzy firmy PROFES® z Wrocławia.
Barbara Walawska

2002

Firmy poszukują fachowców
Puls Biznesu
Szkolenia PROFES® skierowane do pracowników wiedzy uczą jak podnosić swoją atrakcyjność na rynku pracy.
Artur Olszewski

Najlepsi w obsłudze klienta
Rzeczpospolita
W konkursie na najlepszą obsługę klienta w 2001 roku w regionie południowo – zachodnim zwyciężyła firma PROFES® z Wrocławia.
Artur Olszewski

Praktyki czekają
Gazeta Wyborcza
Jednym z fundatorów w programie Grasz o staż jest firma doradczo - szkoleniowa PROFES®.
Artur Olszewski

Życzliwość i profesjonalizm
Rzeczpospolita
Wyróżnienia za najlepszą obsługę klienta rozdane. W tym gronie znalazła się również firma PROFES®.
Artur Olszewski

Zagraj o pracę
Gazeta Wyborcza
Grasz o staż to możliwość wygrania praktyki w renomowanych firmach, a czasami nawet pierwsza praca. Jednym ze sponsorów programu jest firma PROFES®.
Artur Olszewski

Outplacement, czyli co decydenci myślą o metodzie?
Zarządzanie i rozwój
Jednym z celów PROFES® jest promowanie najlepszych rozwiązań w zakresie zarządzania. Wiedza i dobre pomysły mogą służyć innym w doskonaleniu własnych umiejętności.
Dariusz Kowalczyk

Warto się spodobać
Gazeta Wyborcza
W ramach projektu Grasz o staż firma PROFES® daje możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy w firmie
szkoleniowo – doradczej, w tym współpracy przy realizacji dużego projektu.
Artur Olszewski

Proste i do tego użyteczne
Gazeta Wyborcza
Na drodze do przyszłej kariery bardzo ważne jest doświadczenie. Zdobędą je na pewno laureaci konkursu
„Grasz o staż”, którzy mogą wygrać praktykę oferowaną między innymi przez PROFES®.
Artur Olszewski

Byle był blisko
Gazeta Bankowa
Seria badań przeprowadzona przez PROFES®, pokazuje rzeczywisty poziom obsługi klienta w bankach.
Artur Olszewski

Outplacement - zwolnienia monitorowane
Gazeta BBC

Menedżer firmy PROFES® radzi jak uzyskać wszechstronną pomoc w znalezieniu nowej pracy oferowaną przez wyspecjalizowaną firmę doradczą.
Dariusz Kowalczyk

Kultura kierowania ludźmi
Manager
Artykuł opisuje znacznie kultury organizacyjnej w firmie.
Artur Olszewski

Global Teams – super drużyny od rozwiązywania problemów
Puls Biznesu
Rezultat pracy międzynarodowego zespołu w dużej mierze zależy od lidera. Trenerka firmy PROFES® tłumaczy, że oprócz określenia strategii, od przywódcy oczekuje się umiejętności wcielenia jej w życie.
Liliana Marciniak

2001

Targowisko
B.e.s.t. Plus
PROFES® zaprezentował się na studenckich targach pracy „Targowisko” zorganizowanych przez koło naukowe studentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Artur Olszewski

Trenerzy dokładnie poznają strategię klienta
Rzeczpospolita
Kiedy szkoleniowcy wolą ustne deklaracje od pisemnych umów? Artykuł prezentuje system współpracy jaki funkcjonuje między innymi w firmie PROFES®.
Artur Olszewski

Zostać czy wyjechać
Gazeta Prawna
Czy wiesz, że nawet doskonale przygotowane merytorycznie szkolenie może nie odnieść sukcesu? Firma PROFES® zwraca szczególną uwagę na właściwy dobór miejsca, w którym przeprowadzić szkolenie.
Elżbieta Krokosz

Zarządzanie przez jakość
Infor Szkolenia Pracownicze
Artykuł analizuje  zasady zarządzania jakością na przykładzie Total Quality Management.
Grzegorz Pętal

Każdy sobie
Gazeta BCC
Warsztaty problemowe to narzędzie, które może służy podniesieniu jakości standardów obsługi klienta.Organizacją takich projektów zajmuje się między innymi firma PROFES®.
Natalia Chodorowska

Projekt z sukcesem
Infor Szkolenia Pracownicze
Praca zespołowa jest kluczem do sukcesu w organizowaniu przedsięwzięć firmy. Artykuł prezentuje 4 fazy zarządzania projektem w firmie PROFES®.
Ewa Karpińska - Bryke

Warunek udanych ocen
Infor Szkolenia Pracownicze
Szkolenia PROFES® z zakresu system ocen pracowniczych to doskonałe rozwiązanie, które wspiera zarządzanie pracownikami i kierowanie ich rozwojem.
Dariusz Tadrała

2000

Zarządzanie w pigułce
Infor Szkolenia Pracownicze
Zajęcia firmy PROFES® z zakresu zarządzania to m.in. warsztaty dotyczące budowania strategii firmy.
Artur Olszewski

Sidła poławiacza
Gazeta Wrocławska
Działania headhunterskie firmy PROFES® to profesjonalne doradztwo personalne, które  jest dopasowane do oczekiwań klientów.
Mariusz Bryke

Małymi krokami na szczyt
Rzeczpospolita
Firma Polar z Wrocławia postanowiła przeciwdziałać nierealnym oczekiwaniom finansowym swoich młodych pracowników. Z tym problemem zwróciła się o pomoc do firmy doradczo – szkoleniowej PROFES®.
Elżbeta Krokosz

Polar ma sposób na frustratów
Puls Biznesu
System Rozwoju Pracowników firmy Polar, został zaadoptowany do rodzimej rzeczywistości przez konsultantów firmy PROFES®.
Elżbieta Krokosz

Szkoleniowcy i pracodawcy na UMK
Głos Uczelni
Firma PROFES już po raz drugi prowadzi zajęcia szkoleniowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Elżbieta Krokosz

Burzę mózgów trzeba kontrolować
Puls Biznesu
Bardzo często wykorzystywana przez szkoleniowców PROFES® metoda burzy mózgów pozwala na stworzenie niekonwencjonalnych rozwiązań.
Artur Olszewski

Burza mózgów ułatwia firmie podjęcie decyzji
Puls Biznesu
Artykuł prezentuję zastosowanie metody burzy mózgów, jako jednej z prostych form rozwiązania problemu.
Artur Olszewski

Młody prezes może budzić kontrowersje
Puls Biznesu
Czy wiesz, że jeśli zbyt wcześnie osiągniesz najwyższą pozycję w firmie wtedy wykonywana praca nie przynosi już takiej satysfakcji?
Magdalena Dubel

Zarządy boją się źle wypaść
Puls Biznesu
Trenerzy PROFES przeprowadzając proces badania satysfakcji klientów, dbają o to by  stworzyć załodze firmy warunki pełnej anonimowości.
Dariusz Tadrała

Budowane w terenie
Gazeta Wyborcza
Szkolenia firmy PROFES® dotyczące zespołowego współdziałania i doskonalenia w zakresie komunikacji uczą firmy jak sprostać coraz większym wymaganiom rynku.
Artur Olszewski

Pracownik wiedzy
Infor Szkolenia Pracownicze
Artykuł prezentuje nowy typ pracowników, którzy są wysokiej klasy specjalistami technicznymi posiadającymi jednocześnie dużą wiedzę w innych dziedzinach.
Elżbieta Krokosz

Zadbaj o wszystko
Infor Szkolenia Pracownicze
Firma szkoleniowa bardzo rzetelnie przygotowuje się do szkolenia – przeprowadza ankiety, wywiady z pracownikami oraz wyjaśnia, na czym polega przygotowanie do szkolenia. Poprzez takie działania stara się zdobyć zaufanie swoich klientów.
Magdalena Dubel

Tęsknota za morzem
Infor Szkolenia Pracownicze
Czy zadajesz sobie pytanie jak zarządzać własną karierą? Konsultant PROFES® tłumaczy, że odpowiedzialność za rozwój pracownika spoczywa na nim samym.
Elżbieta Krokosz

1999

Na praktyce
Gazeta Wrocławska 
Firma PROFES® była uczestnikiem targów „Profesja”. Oferowana praktyka, daje szansę zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego.
Ilona Nowicka

Lista placówek szkoleniowych we Wrocławiu
Gazeta Wrocławska
W gronie najlepszych placówek szkoleniowych na dolnym śląsku znalazła się wrocławska firma PROFES®.
Artur Olszewski

Młody biznes
Gazeta Wrocławska
PROFES® wychodzi naprzeciw wymaganiom rozwijającego się rynku szkoleniowego. Oferuje swoim klientom specjalistyczne zajęcia dla służb medycznych poświęcone „Profesjonalnej obsłudze pacjenta”.
Artur Olszewski

Mamy więcej audytorów
Lear Wiadomości (Mielec)
Firma Lear zorganizowała szkolenie na audytorów wewnętrznych. Zaprosiła do współpracy specjalizującą się w przeprowadzaniu fachowych szkoleń firmę PROFES®.
Tomasz Maleszka

Expo Training ´98
Infor Szkolenia Pracownicze
PROFES® gościł na zorganizowanych przez Limes Centrum Sp. z o.o. Międzynarodowych Targach Firm Szkoleniowych i Doradczych Expo Training  ´98.
Artur Olszewski

Sprzedawać nie każdy może
Infor Szkolenia Pracownicze
Jaką wiedzę i umiejętności powinni posiadać pracownicy pionów handlowych? Szkolenie PROFES® uczy jak sprostać wymaganiom klienta i zostawić w tyle konkurencję.
Magdalena Dubel

Słowa, słowa, słowa…
Infor Szkolenia Pracownicze

Zorganizowane przez firmę PROFES® szkolenie dla pracowników działu handlowego odpowiada na pytanie jak rozwijać zdolności komunikacyjne sprzedawców.

Elżbieta Krokosz

Uwierzyć w siebie
Infor Szkolenia Pracownicze
Szkolenie dla sprzedawców zorganizowane przez firmę PROFES® pokazuje pracownikom kilka sprawdzonych metod pozytywnego myślenia.
Elżbieta Krokosz

Truden pytania, łatwe podpowiedzi
Rzeczpospolita
Wystąpienia praktyków zarządzania firmy PROFES® na konferencji Kadry, poświęcone były nowoczesnym metodom zarządzania zasobami ludzkimi. Przeprowadzone sesje dyskusyjne cieszyły się powodzeniem wśród uczestników.
Artur Olszewski

Zacieśnianie więzi
Infor Szkolenia Pracownicze
Czy wiesz, że reklamacja składana przez klienta jest doskonałą okazją do wytworzenia z nim trwałych i efektywnych relacji? Inwestycja w szkolenie, które uczy jak radzić sobie z zastrzeżeniami klientów, to dobrze wydane pieniądze.
Ewa Karpińska - Bryke

1998

O subkulturach przekornie
Wieczór Wrocławia

Artykuł prezentuje opinię psychologa PROFES® na temat obecnie funkcjonujących subkultur młodzieżowych.
Wiesław Gomulski

Wynikowy opis stanowiska pracy
PERSONEL
Konsultanci firmy PROFES® szczegółowo opisują jak powinna wyglądać  lista wymagań w opisie stanowiska pracy.
Ewa Karpińska - Bryke, Wiesław Gomulski

Bank employees` need knowledge on the strategy of their own bank and what this means for modern training
EBT Networ Newsletter
Trener PROFES® zwraca uwagę na znaczenie szkoleń pracowniczych dotyczących strategii własnych banków.
Artur Olszewski

W gronie najlepszych
Gazeta Wrocławska
Specjalista ds. zarządzania personelem w firmie PROFES® opowiada o bezpośrednim wpływie sukcesów akademickich na sukcesy zawodowe.
Elżbieta Krokosz

ISO 9000 – wprowadzanie Systemu Zapewnienia Jakości
Infor Szkolenia Pracownicze
Konsultanci PROFES® podkreślają ogromne znaczenie certyfikatu jakości ISO, który jest ważnym kryterium rynkowym i rankingowym w ocenie firmy.
Mariusz Bryke, Wiesław Gomulski

Elita handlu
PERSONEL
Jak zorganizować konkurs na stanowisko merchandisera? Odpowiada doradca PROFES®, Wiesław Gomulski, który przeprowadził 20 konkursów na to stanowisko.
Wiesław Gomulski

Trening merchandiserów
PERSONEL
Wypracowanie zachowań asertywnych wobec klienta to podstawowy cel szkolenia Trening merchandiserów, organizowanego przez firmę PROFES®.
Wiesław Gomulski

1997

Grupa 20/80
Biuletyn DIG
PROFES® jest patronatem założycielskim studenckiej Grupy 20/80. Organizacja zrzesza studentów poszukających praktyk zawodowych, przygotowujących do aktywnego życia zawodowego.
Artur Olszewski

Etykieta menedżera
Gazeta Robotnicza Wrocławska
PROFES® wspólnie z Dolnośląską Izbą Gospodarczą była organizatorem szkolenia Etykieta menedżera, w którym udział wziął były ambasador RP Edward Pietkiewicz.
Artur Olszewski

Deficyt wiedzy o strategii własnego banku u pracowników
Biuletyn Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów
Znajomość strategii własnego banku wśród jego pracowników to jeden z kluczowych elementów nowoczesnego zarządzania. Trener PROFES® zwraca uwagę na znaczenie istotnych obszarów wiedzy.
Wiesław Gomulski

Siła perswazji
PERSONEL
Artykuł z cyklu Jak się komunikować przedstawia, jaki ma wpływ własne przekonanie na odniesienie sukcesu w negocjacjach.
Agnieszka Maziarz - Lipka, Wiesław Gomulski

Ja, kierownik
PERSONEL
Trenerzy PROFES® tłumaczą jak właściwie interpretować i zastosować technikę asertywności wśród kierowników.
Wiesław Gomulski, Grzegorz Leśniak

Metoda autotrenera
PERSONEL
Praktyka w doskonaleniu technik kierowniczych jest istotnym elementem dobrego zarządzania. Jedną z metod stosowanych przez PROFES® jest seria ćwiczeń realizowana sposobem case study, role play i gier kierowniczych.
Wiesław Gomulski, Artur Olszewski

1996

Zamieszanie wokół consultingu
Gospodarka w Sudetach
Usługi consultingowe oferowane przez firmy zewnętrzne pozwalają na obniżenie kosztów generowanych przez przedsiębiorstwa. O tym jak zastosować w praktyce proponowane przez consultingowców rozwiązania opowiada konsultant PROFES®.
Wiesław Gomulski

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec