O nas

Wsparcie studentów

wsparcie studentówProgram Aktywna Praktyka umożliwia studentom zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych w PROFES®. Podczas miesięcznej praktyki studenci pracują w systemie projektowym i wspierają swą pracą zespoły PROFES®.

Poznają codzienne zadania realizowane przez firmę doradczo-szkoleniową i mają możliwość realizowania własnych pomysłów. Praktyka studencka to pierwszy krok, po którym wielu praktykantów decyduje się na karierę w PROFES®. Czytaj więcej.

Wspieramy także merytorycznie konferencje i seminaria promujące ideę CSR w środowisku studenckim. Aktywnie współpracujemy z organizacjami i kołami naukowymi działającymi przy uczelniach i angażujemy się organizowane przez nie inicjatywy.

Wybrane wydarzenia, w których uczestniczył PROFES®:

  • Wsparcie dla Koła Naukowego Etyki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • CSR a miejsce pracy: warsztaty dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Conference 4 Leaders (Komitet Lokalny AIESEC Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
  • Young Business Festival 2009
  • Gala Konkursu „Odpowiedzialni” - dwukrotnie
  • Konferencja nt społecznej odpowiedzialności biznesu (Politechnika Wrocławska)
  • „Sky is the limit” – warsztaty podczas ogólnopolskiej konferencji
  • Dzień odpowiedzialnego biznesu (Komitet Lokalny AIESEC Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, koło naukowe BOSS)
  • Szokujące rozmowy z AIESEC (Komitet Lokalny AIESEC Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, koło naukowe BOSS)

"Z przekonaniem możemy rekomendować usługi PROFES® jako firmy doradczej i szkoleniowej realizującej projekty na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym."

Małgorzata Jarocka
National Sales Manager Cargill Poland Sp. z o.o

"Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z PROFES®, bo postawione przez nas cele merytoryczne zostały w pełni zrealizowane."

Scott Brankin
Country Manager Członek Zarządu Bahlsen

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Wszystkie szkolenia były oparte o twarde narzędzia, gotowe do bezpośredniego wykorzystania w pracy."

Anna Skupnik
Dyrektor Zarządzający Tabak Polska

"Specjalistów z PROFES® cenimy za ich elastyczność i umiejętność dostosowywania projektu Naszej Akademii do zmian, jakie zachodzą w MPWiK i otaczającym nas środowisku."

Zdzisław Olejczyk
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny MPWiK Wrocław

"Firma PROFES® posiada ogromne doświadczenie w realizowaniu projektów szkoleniowych na dużą skalę oraz chętnie dzieli się swoją wiedzą, narzędziami i rozwiązaniami."

Katarzyna Osadkowska
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Organizacji Agrainvest