O nas

Wolontariat / Włączamy naszych Klientów

Jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa projekt, który będzie łączył wymiar edukacyjny, czyli zdobycie konkretnych umiejętności biznesowych z zaangażowaniem społecznym. Możemy przygotować projekty uwzględniające m.in.: sadzenie drzew, remontowanie obiektów naszych partnerów społecznych, organizowanie imprez sportowych dla dzieci i inne.

Np. na mocy podpisanego porozumienia ze Stowarzyszeniem Chrześcijańskim Nasz Dom Habitat for Humanity, przyłączyliśmy się z naszymi Klientami do akcji budowania domów dla ludzi najbardziej potrzebujących.

Inicjatywa łączy działania edukacyjne i społeczne. Wspólna budowa domu to zadanie, które sprzyja realizacji działań szkoleniowych w zakresie zarządzania projektem czy budowy i integracji zespołu. Polecamy tę formę wszystkim, którzy chcieliby wzmocnić i zintegrować swój zespół dzięki pracy na rzecz społeczności lokalnej.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Wszystkie szkolenia były oparte o twarde narzędzia, gotowe do bezpośredniego wykorzystania w pracy."

Anna Skupnik
Dyrektor Zarządzający Tabak Polska

"Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z PROFES®, bo postawione przez nas cele merytoryczne zostały w pełni zrealizowane."

Scott Brankin
Country Manager Członek Zarządu Bahlsen

"Specjalistów z PROFES® cenimy za ich elastyczność i umiejętność dostosowywania projektu Naszej Akademii do zmian, jakie zachodzą w MPWiK i otaczającym nas środowisku."

Zdzisław Olejczyk
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny MPWiK Wrocław

"Z przekonaniem możemy rekomendować usługi PROFES® jako firmy doradczej i szkoleniowej realizującej projekty na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym."

Małgorzata Jarocka
National Sales Manager Cargill Poland Sp. z o.o

"Firma PROFES® posiada ogromne doświadczenie w realizowaniu projektów szkoleniowych na dużą skalę oraz chętnie dzieli się swoją wiedzą, narzędziami i rozwiązaniami."

Katarzyna Osadkowska
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Organizacji Agrainvest