Strefa wiedzy

Strefa wiedzy

Praktycy dla praktyków

Ponad 20 lat pracy z polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami owocuje ogromnym potencjałem. Doświadczenie w zestawieniu z siecią kontaktów i relacji jakie PROFES nawiązał zarówno z biznesem, jak również wyższymi uczelniami i innymi firmami konsultingowymi na świecie, pozwala nam proponować Państwu czerpanie z tego doświadczenia i wiedzy na wiele sposobów. Obok typowych projektów wdrożeniowych i szkoleniowych przygotowaliśmy wiele innych skutecznych sposobów na rozwój i poprawę efektywności, własnej oraz firmy, płatnych i bezpłatnych. Zapraszamy do zapoznania się z tymi możliwościami. Są to studia podyplomowe, kongresy, wizyty studyjne, kluby specjalistów, wydawnictwa, newslettery, artykuły, Office live, otwarte projekty doradcze i szkoleniowe dofinansowane z EFS. Do realizacji tych przedsięwzięć, obok własnych ekspertów, zapraszamy gości zagranicznych i chętnych do dzielenia się doświadczeniem Klientów - wszyscy zyskujemy dodatkowe inspiracje, wiedzę i umiejętności, nowe relacje.

"Z przekonaniem możemy rekomendować usługi PROFES® jako firmy doradczej i szkoleniowej realizującej projekty na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym."

Małgorzata Jarocka
National Sales Manager Cargill Poland Sp. z o.o

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z PROFES®, bo postawione przez nas cele merytoryczne zostały w pełni zrealizowane."

Scott Brankin
Country Manager Członek Zarządu Bahlsen

"Wszystkie szkolenia były oparte o twarde narzędzia, gotowe do bezpośredniego wykorzystania w pracy."

Anna Skupnik
Dyrektor Zarządzający Tabak Polska

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec