Lean / Kaizen

Optymalizacja procesów usługowych

Optymalizacja procesów w organizacji jest większym wyzwaniem niż standaryzacja zadań, nie koncentrujemy się bowiem na jednym zadaniu, tylko na całym procesie. Odpowiedzialność za znajomość procesu przez pracownika spoczywa na przełożonych. Menedżerowie powinni znać i całkowicie rozumieć kluczowe procesy, a nie tylko „z grubsza”.

Proponujemy licencjonowany program Total Service Management skupiający się na efektywnych procesach administracyjnych i biurowych pozwalający na redukcję czasu trwania procesów, skrócenie przepływu informacji, redukcję zbędnych ruchów, zmniejszenie ilości pomyłek, zwiększenie dostępności dokumentacji, wizualizację i standaryzację.

Etapy Total Service Management:


  1. Warsztaty w podstaw lean / kaizen w usługach
  2. Akcja 5S w biurze
  3. Standaryzacja i wizualizacja w biurze
  4. Analiza efektywności procesów usługowych
  5. Opracowanie podręcznika do samodzielnej analizy efektywności procesów wraz z coachingiem liderów

 

Zapytaj o ofertę

* - pola wymagane

Proszę wypełnić wymagane pola.
Formularz został wysłany, dziękujemy.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Wszystkie szkolenia były oparte o twarde narzędzia, gotowe do bezpośredniego wykorzystania w pracy."

Anna Skupnik
Dyrektor Zarządzający Tabak Polska

"Z przekonaniem możemy rekomendować usługi PROFES® jako firmy doradczej i szkoleniowej realizującej projekty na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym."

Małgorzata Jarocka
National Sales Manager Cargill Poland Sp. z o.o

"Firma PROFES® posiada ogromne doświadczenie w realizowaniu projektów szkoleniowych na dużą skalę oraz chętnie dzieli się swoją wiedzą, narzędziami i rozwiązaniami."

Katarzyna Osadkowska
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Organizacji Agrainvest

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z PROFES®, bo postawione przez nas cele merytoryczne zostały w pełni zrealizowane."

Scott Brankin
Country Manager Członek Zarządu Bahlsen