O nas

Biznes odpowiedzialny

Biznes odpowiedzialny społecznie

W biznesie widzimy więcej niż tylko własne, komercyjne cele.


Odpowiedzialny Biznes (odpowiednik ang. Corporate Social Responsibility) to filozofia prowadzenia działalności produkcyjnej czy usługowej, zgodnie z którą budowane są trwałe, pozytywne relacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami - interesariuszami.

W PROFES® traktujemy biznes nie tylko jako świadczenie usług na rzecz Klientów, ale takie funkcjonowanie naszej organizacji, które pozwoli nam nazwać siebie firmą odpowiedzialną społecznie.

Zapraszamy Państwa do inspirującej lektury naszego Raportu społecznego.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Wszystkie szkolenia były oparte o twarde narzędzia, gotowe do bezpośredniego wykorzystania w pracy."

Anna Skupnik
Dyrektor Zarządzający Tabak Polska

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Z przekonaniem możemy rekomendować usługi PROFES® jako firmy doradczej i szkoleniowej realizującej projekty na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym."

Małgorzata Jarocka
National Sales Manager Cargill Poland Sp. z o.o

"Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z PROFES®, bo postawione przez nas cele merytoryczne zostały w pełni zrealizowane."

Scott Brankin
Country Manager Członek Zarządu Bahlsen