O nas

Polityka prywatności

 1. Właścicielem serwisu pod nazwą „www.profes.com.pl” („Serwis”) jest PROFES® Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Koreańskiej 13 (52-013), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000405004, posiadająca numer NIP: 897-10-01-265, REGON: 930169153, zwana dalej „Operatorem”.
 2. Operator przykłada uwagę do zabezpieczenia otrzymywanych od użytkowników Serwisu danych osobowych i używa wszelkich znanych technicznych i fizycznych środków niezbędnych do prawidłowej ochrony tych danych.
 3. Operator wykorzystuje aktualne metody szyfrowania i gwarancji bezpieczeństwa danych przekazywanych za pośrednictwem Internetu, a także stosuje się do obowiązujących norm określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204) oraz ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., nr 101, poz. 926).
 4. Operator uzyskuje dane i informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. przez przetwarzanie logów serwera Operatora działającego pod adresem www.profes.com.pl,
  2. przez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  3. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików „cookie",
 5. Użytkownik ma prawo przeglądania, modyfikowania i żądania usunięcia swoich danych ze zbioru posiadanego przez Operatora.
 6. Żądanie wglądu, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych Użytkownika może zostać złożone za pomocą adresu e-mail widocznego na stronach Serwisu lub pisemnie na adres korespondencyjny Operatora. 
 7. Wykorzystywane przez Serwis i Operatora tzw. pliki cookies są plikami tekstowymi, które zapisywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies mogą zawierać m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, okres przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer (id).
 8. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk,
  2. zapamiętania preferencji użytkownika w określonych usługach Serwisu,
  3. utrzymania sesji użytkownika Serwisu po zalogowaniu do Serwisu.
 9. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przyjmowanie i zapisywanie pochodzących z Serwisu plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia także usunięcie plików cookies w przypadku wcześniejszego wyrażenia zgody na ich zapisywanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 10. Operator zastrzega, że ograniczenie wykorzystania plików cookies przez Serwis może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 11. Operator oświadcza, że serwery, urządzenia sieciowe i inna infrastruktura wykorzystywana do prowadzenia Serwisu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zastosowane rozwiązania sprzętowe i organizacyjne spełniają wymagania bezpieczeństwa przechowywanych w nich danych osobowych nakładane przez obowiązujące normy prawne. Operator zapewnia, że dołożył najwyższej staranności, aby serwer, na którym przechowywane są dane użytkowników był zabezpieczony zgodnie z wszelkimi normami wynikającymi z obowiązujących przepisów, a fizyczny dostęp do serwera mają jedynie osoby odpowiednio upoważnione.
 12. Pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności należy kierować na adres poczty elektronicznej dostępny na stronach Serwisu lub na piśmie, na adres Operatora podany w ust. 1

"Specjalistów z PROFES® cenimy za ich elastyczność i umiejętność dostosowywania projektu Naszej Akademii do zmian, jakie zachodzą w MPWiK i otaczającym nas środowisku."

Zdzisław Olejczyk
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny MPWiK Wrocław

"Z przekonaniem możemy rekomendować usługi PROFES® jako firmy doradczej i szkoleniowej realizującej projekty na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym."

Małgorzata Jarocka
National Sales Manager Cargill Poland Sp. z o.o

"Firma PROFES® posiada ogromne doświadczenie w realizowaniu projektów szkoleniowych na dużą skalę oraz chętnie dzieli się swoją wiedzą, narzędziami i rozwiązaniami."

Katarzyna Osadkowska
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Organizacji Agrainvest

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Wszystkie szkolenia były oparte o twarde narzędzia, gotowe do bezpośredniego wykorzystania w pracy."

Anna Skupnik
Dyrektor Zarządzający Tabak Polska

"Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z PROFES®, bo postawione przez nas cele merytoryczne zostały w pełni zrealizowane."

Scott Brankin
Country Manager Członek Zarządu Bahlsen