Doświadczenie i referencje

Wybrane opinie naszych Klientów

Z przyjemnością i pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę PROFES jako profesjonalnego organizatora szkoleń oraz wiarygodnego partnera do współpracy przy realizacji projektów szkoleniowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadry.

Magdalena Jarosz, Dyrektor ds. Personalnych, Harsco Infrastructure Polska sp. z o.o.

W projekcie osiągnięto założone cele – podniosły się i ustabilizowały wyniki, obniżyła się fluktuacja oraz dokonano zmiany kultury zarządzania. Projekt był dla Firmy korzystną inwestycją, osiągnął ROI na poziomie 292%.

Radosław Toporek, HR Director Rovese S.A.

Pozytywne opinie uczestników szkoleń na temat metod prowadzenia treningu mają rzeczywiste odbicie w pracy. Podczas szkoleń uczestnicy otrzymali narzędzia kierownicze gotowe do wykorzystania na co dzień i nabrali przekonania o pozytywnych efektach ich stosowania.

Sylwia Leonfard, Kierownik Działu Personalnego, Wago Elwag Sp. z o.o.

„Mocną stroną projektu była realizacja działań w postaci interaktywnej formy warsztatowej dopasowanej do specyfiki naszej firmy. Warsztaty te dostarczyły Handlowcom wiedzy i umiejętności, które będą dalej rozwijane w pracy z Kierownikami.”

Bartłomiej Kołodziejek, Kierownik Działu Sprzedaży Volkswagen Bank

W ramach dotychczasowej współpracy realizowane były działania rozwojowe dla dwóch grup docelowych: Menedżerów i Sprzedawców pracujących w jednostkach sieci dealerskiej. Z przekonaniem rekomendujemy PROFES jako profesjonalnego dostawcę, po przeprowadzeniu po każdym szkoleniu ewaluacji wśród jego uczestników.

Waldemar Mossakowski, Szef działu Techniki i Szkoleń Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o

Warto podkreślić, że wszystkie szkolenia miały mocną stronę w postaci interaktywnej formy warsztatowej, dopasowanej do naszej specyfiki. Korzyści płynące ze współpracy z PROFES to m.in. stworzenie standardów sprzedażowych dla Przedstawicieli Handlowych (…)”

Anna Matuszak, Kierownik Działu Kadr i Płac, Podravka Polska Sp. z o.o.

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Wszystkie szkolenia były oparte o twarde narzędzia, gotowe do bezpośredniego wykorzystania w pracy."

Anna Skupnik
Dyrektor Zarządzający Tabak Polska

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Z przekonaniem możemy rekomendować usługi PROFES® jako firmy doradczej i szkoleniowej realizującej projekty na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym."

Małgorzata Jarocka
National Sales Manager Cargill Poland Sp. z o.o

"Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z PROFES®, bo postawione przez nas cele merytoryczne zostały w pełni zrealizowane."

Scott Brankin
Country Manager Członek Zarządu Bahlsen