O nas

O nas

Praktycy dla praktyków

Jesteśmy jedną z największych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku (od lat pierwsza dziesiątka w rankingu magazynu Home&Market). Działamy na rzecz polskich przedsiębiorstw i instytucji ponad 23 lata (od 1993 roku).

Doskonalimy procesy zarządzania oraz rozwijamy kompetencje kadry zarządzającej i zespołów pracowników.

Profesjonalne doradztwo dla firm

Specjalizujemy się w obszarach doskonalenia i zarządzania organizacją, zarządzania sprzedażą, zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwijaniem umiejętności osobistych. Zakres realizowanego doradztwa dla firm jest bardzo szeroki. Istotnym narzędziem realizacji wszystkich projektów doradczych PROFES są szkolenia, warsztaty i zaangażowanie nowoczesnych technologii (np. lekcje e-learningowe, wdrażanie zarządzania wiedzą, upowszechnianie wiedzy poprzez mobilne rozwiązania, spotkania wirtualne i wirtualne klasy).

Rozwiązania wdrażane przez PROFES to połączenie twardych elementów zarządzania, takich jak doskonalenie procesów, standaryzacja działań, eliminacja marnotrawstwa, wdrażanie rozwiązań opartych o nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne, z obszarami miękkimi: praktycznymi umiejętnościami, motywacją i zaangażowaniem pracowników, które firma osiąga głównie dzięki szkoleniom i warsztatom. Tak rozumiane, kompleksowe wsparcie jest gwarancją trwałości i skuteczności wdrożeń.

Silny zespół specjalistów

Zespół to ponad 30 osób – konsultantów, trenerów oraz pracowników biura, co pozwala nam prowadzić doradztwo dla firm na szeroką skalę. PROFES jest od 14 lat organizatorem Międzynarodowego Kongresu GEMBA KAIZEN we Wrocławiu, Klubu Koordynatora Kaizen oraz Studiów Podyplomowych o tematyce kaizen realizowanych z Politechniką Warszawską oraz Szkołą Główną Handlową. Pod szyldem Biblioteka PROFES ukazują się regularnie pozycje wydawnicze dotyczące zarządzania.

PROFES jest członkiem Związku Pracodawców Polska Miedź, Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, Dolnośląskich Pracodawców oraz Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Działa w oparciu o zasady Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (SOB).

Z naszych usług doradztwa dla firm mogą skorzystać organizacje z całej Polski. Wybrane projekty realizujemy również zagranicą - zgodnie z oczekiwaniami Klientów.

Stały rozwój to podstawa

Wieloletni i konsekwentny rozwój PROFES jest możliwy dzięki zastosowaniu i doskonaleniu we własnych strukturach następujących rozwiązań:

  • Total Service Management (element Kaizen Management System)
  • Projektowemu systemowi pracy w organizacji
  • Systemowi rozwoju know-how i pracowników
  • Systemowi controllingu
  • Systemowi komunikacji wewnętrznej
  • Społecznej Odpowiedzialności oraz przedsięwzięciom, które stale doskonalą kulturę organizacyjną PROFES

Profes w liczbach

Sprawdź także:

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Wszystkie szkolenia były oparte o twarde narzędzia, gotowe do bezpośredniego wykorzystania w pracy."

Anna Skupnik
Dyrektor Zarządzający Tabak Polska

"Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z PROFES®, bo postawione przez nas cele merytoryczne zostały w pełni zrealizowane."

Scott Brankin
Country Manager Członek Zarządu Bahlsen

"Z przekonaniem możemy rekomendować usługi PROFES® jako firmy doradczej i szkoleniowej realizującej projekty na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym."

Małgorzata Jarocka
National Sales Manager Cargill Poland Sp. z o.o

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec