Lean / Kaizen

Lean Green Office

Lean Green OfficeWielu Menedżerów ochronę środowiska łączy przede wszystkim z kosztami, nie dostrzega wartości dodanej jaką jest poprawa efektywności i redukcja kosztów funkcjonowania.

Według badań własnych PROFES:

 • Ok. 95% firm z sektora MŚP nie ma wydzielonego budżetu na działania proekologiczne i eliminację marnotrawstwa
 • W ponad 80% MMŚP nie ma wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za działania proekologiczne.
 • Tylko 55-75% firm korzysta z najbardziej popularnych form oszczędności ekologicznych: drukowanie dwustronne, oświetlenie energooszczędne.

Proponujemy Państwu kompleksowe wsparcie w procesie transformacji Waszego Biura w Lean Green Office. Posiadamy w swojej ofercie 3 dedykowane produkty:

1. Mapowanie strumienia wartości i energii:

Mapowanie strumienia wartości i energii jest narzędziem polegającym na włączeniu analizy energetycznej (badania zużycia energii) do mapy strumienia wartości. Pozwala na wyszczególnienie zużycia energii w każdym elemencie procesu.

Korzyści: 

 • Rozpoznanie działań optymalizacyjnych lean/ kaizen wpływających na zużycie energii
 • Możliwość redukcji zużycia energii równolegle do usprawniania procesów biurowych
 • Rozpoznanie potencjałów doskonalenia poszczególnych obszarów biurowych w oparciu o ich wpływ na całą organizację

2. Wsparcie w procesie transformacji od LEAN do GREEN

Kompleksowe działania szkoleniowo-doradcze pozwalające na szybką identyfikację i minimalizację skutków zagrożeń, jakie niesie za sobą niewłaściwe wykorzystywanie i obchodzenie się pracowników biura i całej organizacji z zasobami i środowiskiem naturalnym w obszarze:

 1. energii elektrycznej
 2. energii cieplnej
 3. zużycia materiałów eksploatacyjnych i surowców
 4. zużycia wody i ścieków
 5. gospodarki odpadami
 6. pozostałymi zasobami

Korzyści:

 • Wbudowanie świadomości przeciwdziałania marnotrawstwu
 • Ulepszone miejsca pracy, podniesione morale pracowników i poziom utożsamiania się z firmą
 • Przestrzeganie przepisów
 • Oszczędność pieniędzy

3. Human Lean Green

Opiera się na kompleksowym, zintegrowanym podejściu do wzrostu efektywności i zrównoważonego rozwoju organizacji w trzech kluczowych obszarach:

 • procesy (eliminacja marnotrawstwa)
 • środowisko naturalne (eliminacja eko-marnotrawstwa, ograniczenie negatywnego wpływu organizacji na środowisko naturalne, ograniczenie zużycia zasobów)
 • środowisko pracy (eliminacja marnotrawstwa, ergonomia, BHP).  

Działania prowadzone w ramach projektu:

 • Diagnoza – Audyt Human Lean Green
 • Działania świadomościowo – szkoleniowe
 • Eko-mapowanie organizacji
 • Implementacja Zielonego Systemu Sugestii
 • Implementacja 5S i eko 5S
 • Certyfikacja Human Lean Green

Korzyści niemierzalne:

 • Wzrost świadomości pracowników
 • Wzrost zaufania pracowników do siebie oraz pracodawcy
 • Wzrost motywacji pracowników
 • Umocnienie wizerunku przedsiębiorstwa na rynku
 • Poprawa atmosfery pracy i kultury organizacyjnej
 • Zmniejszenie napięć i konfliktów
 • Wzrost inicjatywy i zaangażowania
 • Zwiększenie identyfikacji z firmą
 • Wzmocnienie innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów
 • Wzrost bezpieczeństwa

Korzyści mierzalne:

 • Oszczędność czasu pracy
 • Oszczędność przestrzeni
 • Oszczędność materiałów biurowych
 • Dostępność narzędzi pracy
 • Wykorzystanie technologii informatycznych
 • Ograniczenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa (materiały biurowe, produkcyjne, media, opłaty środowiskowe)
 • Wzrost wyniku finansowego

Produkt Human Lean Green wypracowano w ramach projektu "Lean Green z - z troską o środowisko" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Zapytaj o ofertę

* - pola wymagane

Proszę wypełnić wymagane pola.
Formularz został wysłany, dziękujemy.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec