HRM

Szkolenia dla pracowników

Przez ponad 23 lata pracy na polskim rynku wypracowaliśmy własne „know how”, opierając się na wiedzy trenerów praktyków i współpracy z ponad 3 000 Klientów. Prowadzone przez nas szkolenia dla pracowników wykorzystują najnowocześniejsze metody podnoszenia efektywności oraz opierają się na stymulacji rozwoju kompetencji, co bardzo szybko przynosi znakomite rezultaty.

zapewnia efektywne szkolenia

Decydując się na realizację szkoleń dla pracowników we współpracy z firmą Profes, masz pewność, że osoby zatrudnione w Twojej organizacji zdobędą nowe, cenne umiejętności. To, co czyni PRO-skills™ szczególnym, to fakt, że widoczne efekty pojawiają się nie tylko w wyniku realizacji projektu, ale również w długim okresie po jego zakończeniu. Jest to związane przede wszystkim z wypracowaniem indywidualnego planu działania, który jest znakomitą kontynuacją szkolenia dla pracowników.

skutecznie rozwija kompetencje

Model PRO-tools™ zakłada, że każda kompetencja miękka – np. komunikacja czy zarządzanie czasem, powinna przejawiać się w postaci konkretnych zachowań czy działań. Są one definiowane poprzez szereg narzędzi, których wykorzystanie powinno się w ramach tej kompetencji opanować. Dzięki szkoleniom pracowniczym realizowanym przy wykorzystaniu tej metody można jasno określić cele szkoleniowe oraz przeprowadzić czytelną ewaluację wyników. Oparte na takim modelu szkolenia dla pracowników dają znakomite, wymierne efekty, które doceniają sami szkoleni oraz ich przełożeni.

"Wszystkie szkolenia były oparte o twarde narzędzia, gotowe do bezpośredniego wykorzystania w pracy."

Anna Skupnik
Dyrektor Zarządzający Tabak Polska

"Firma PROFES® posiada ogromne doświadczenie w realizowaniu projektów szkoleniowych na dużą skalę oraz chętnie dzieli się swoją wiedzą, narzędziami i rozwiązaniami."

Katarzyna Osadkowska
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Organizacji Agrainvest

"Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z PROFES®, bo postawione przez nas cele merytoryczne zostały w pełni zrealizowane."

Scott Brankin
Country Manager Członek Zarządu Bahlsen

"Z przekonaniem możemy rekomendować usługi PROFES® jako firmy doradczej i szkoleniowej realizującej projekty na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym."

Małgorzata Jarocka
National Sales Manager Cargill Poland Sp. z o.o

"Specjalistów z PROFES® cenimy za ich elastyczność i umiejętność dostosowywania projektu Naszej Akademii do zmian, jakie zachodzą w MPWiK i otaczającym nas środowisku."

Zdzisław Olejczyk
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny MPWiK Wrocław

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec