O nas

Dolnośląscy Pracodawcy / Lewiatan

Związek powstał w 1992 roku pod nazwą Sudecki Związek Pracodawców. Od 2014 roku, już jako Dolnośląscy Pracodawcy, związek skupia ponad 150 dolnośląskich firm i jest jedną z najliczniejszych organizacji pracodawców w tym regionie. Dba o interesy swoich członków poprzez:

  • Reprezentowanie ich przed organami administracji samorządowej, administracji państwowej oraz związków zawodowych pracowników
  • Budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy
  • Współpracę z instytucjami działającymi na rzecz zapewnienia przedsiębiorcom korzystnych warunków do konkurowania i rozwoju na rynku
  • Pomoc przy korzystaniu ze środków unijnych
  • Umożliwienie udziału w procesie tworzenia i nowelizacji prawa, dzięki współpracy z Konfederacją Lewiatan
  • Integrację, kojarzenie firm przy pomocy eventów, rozpowszechnianie ofert współpracy

Dolnośląscy Pracodawcy / Lewiatan

"Z przekonaniem możemy rekomendować usługi PROFES® jako firmy doradczej i szkoleniowej realizującej projekty na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym."

Małgorzata Jarocka
National Sales Manager Cargill Poland Sp. z o.o

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z PROFES®, bo postawione przez nas cele merytoryczne zostały w pełni zrealizowane."

Scott Brankin
Country Manager Członek Zarządu Bahlsen

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Wszystkie szkolenia były oparte o twarde narzędzia, gotowe do bezpośredniego wykorzystania w pracy."

Anna Skupnik
Dyrektor Zarządzający Tabak Polska