Aktualności

Certyfikat Zielone Biuro dla PROFES

17 grudnia 2014

W połowie grudnia PROFES oficjalnie dołączył do grona firm mogących się poszczycić Certyfikatem Zielone Biuro.

certyfikat zielone biuro, certyfikacja, green office

Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów poświadczających proekologiczny charakter organizacji, odnoszący się kompleksowo do wszystkich aspektów jej funkcjonowania. Certyfikacja jest efektem działań podjętych w ramach realizacji projektu „Lean Green – z troską o środowisko” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Dzięki projektowi podjęliśmy szereg „zielonych” akcji i inwestycji usprawniających środowiskowo nasze biuro i całą organizację, a także budujących świadomość ekologiczną wśród pracowników, współpracowników, Klientów i dostawców. Pozwoliły one otrzymać pozytywną ocenę podczas audytów środowiskowych przeprowadzonych przez ekspertów Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z bardzo dobrym wynikiem - 100/100%.

Podczas audytów weryfikowano proekologiczne aspekty w takich obszarach jak:

  • wdrożenie polityki środowiskowej
  • ekologiczne zarządzanie energią elektryczną, wodą, odpadami, materiałami eksploatacyjnymi i surowcami 
  • monitorowanie emisji CO2, zużycia zasobów (energii elektrycznej i cieplnej, wody, papieru i materiałów eksploatacyjnych) oraz wytwarzania odpadów
  • tworzenie przyjaznego środowiska pracy
  • prowadzenie polityki zielonych zakupów
  • edukacja ekologiczna pracowników i Klientów

Dbanie o otaczające nas środowisko naturalne i podejmowanie działań w kierunku zrównoważonego rozwoju jest dla nas ważne i stanowi nieodłączny element codziennej pracy. Ma to odzwierciedlenie w przyjętej przez firmę Strategii CSR. Cieszymy się, że nasze zaangażowanie możemy potwierdzić już nie tylko na drodze deklaracji, ale też realnie podejmowanych działań, dających konkretne, wymierne efekty dla środowiska naturalnego.

Zachęcamy wszystkich Państwa do podejmowania własnych zielonych działań i inicjatyw. Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem i pokierujemy Państwa w stronę światła... zielonego światła. :)

Zapytaj o ofertę

* - pola wymagane

Proszę wypełnić wymagane pola.
Formularz został wysłany, dziękujemy.

"PROFES® cenimy za ich elastyczność i umiejętność dostosowywania projektu Naszej Akademii do zmian, jakie zachodzą w MPWiK i otaczającym nas środowisku."

Zdzisław Olejczyk
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny MPWiK Wrocław

"Z przekonaniem możemy rekomendować usługi PROFES® jako firmy doradczej i szkoleniowej realizującej projekty na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym."

Małgorzata Jarocka
National Sales Manager Cargill Poland Sp. z o.o

"Wszystkie szkolenia były oparte o twarde narzędzia, gotowe do bezpośredniego wykorzystania w pracy."

Anna Skupnik
Dyrektor Zarządzający Tabak Polska

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Firma PROFES® posiada ogromne doświadczenie w realizowaniu projektów szkoleniowych na dużą skalę oraz chętnie dzieli się swoją wiedzą, narzędziami i rozwiązaniami."

Katarzyna Osadkowska
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Organizacji Agrainvest

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z PROFES®, bo postawione przez nas cele merytoryczne zostały w pełni zrealizowane."

Scott Brankin
Country Manager Członek Zarządu Bahlsen