Lean / Kaizen

Audyt 5S biura z elementami Lean Green

Audyt Lean Green Office jest narzędziem, opartym o metodologię stosowaną w audycie 5S, pozwalającym kompleksowo spojrzeć na organizację biura i funkcjonujące w niej standardy, procedury oraz potencjały w odniesieniu do wdrożonych rozwiązań Lean oraz aspektów ekologicznych.

Obejmuje trzy główne obszary:

  • fizyczny (5S na stanowisku pracy, np. biurko, zasoby pracownicze, dokumentacja)
  • wirtualny (5S na komputerze, zasobach serwerowych, w dokumentach wirtualnych)
  • procesowy (znajomość procesów)

Dla każdego audytowanego obszaru tworzony jest Plan Działania, a wyniki zwizualizowane są na szczegółowym wykresie radarowym.

Korzyści:

  • szybka identyfikacja sytuacji organizacji (wąskich gardeł i problemów)
  • weryfikacja standardów Lean oraz standardów EKO
  • kompleksowe podejście (obszar fizyczny, wirtualny, procesowy)
  • przejrzystość informacji zwrotnych
  • Plany Działania wraz z potencjalnymi rozwiązaniami
  • Raport Końcowy dla kadry zarządzającej

Efektem jest przejrzysta informacja na temat sytuacji firmy oraz możliwości jej poprawy.

Zapytaj o ofertę

* - pola wymagane

Proszę wypełnić wymagane pola.
Formularz został wysłany, dziękujemy.

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max